Quy định box Android.

1. Chỉ post bài liên quan trực tiếp đến Android.
2. Không mua hoặc bán trong box này.
3. Chỉ sử dụng các link download trực tiếp (có thể down trực tiếp bằng trình duyệt mà kô cần cài đặt bất kỳ phần mềm của hãng thứ 3).
4. Tuyệt đối không sử dụng các link download với mục đích kiếm tiền, điểm, quảng cáo hoặc reffer.
5. Không sử dụng link letitbit.
6. Không post các ứng dụng .apk có các permission liên quan đến việc tự động nhắn tin thu phí.


Cách khắc phục lỗi khi down tại Mediafire