Giới thiệu với các bạn serial các thủ thuật với phần mềm mình tự viết và biên soạn trong suốt 5 năm hoạt động tích lũy, một số thủ thuật là mình có tham khảo từ các nguồn nước ngoài và biên soạn lại. Hãy chú ý theo dõi vì có thể sẽ có tut mà bạn cần đến. >>Đọc tiếp>>