Bài viết:
Thành viên:
Vi phạm: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
Mức độ: 1

Administrative Note:
Thông điệp gửi thành viên:
xem nội quy post bài

Nguyên văn bài viết vi phạm:
cảm ơn bác mang đến đây chút không khí nhé