Bài viết:
Thành viên:
Vi phạm: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
Mức độ: 10

Administrative Note:
Thông điệp gửi thành viên:
spam

Nguyên văn bài viết vi phạm:
ASUS dũi máy Laptop gửi về KTV Trần MInh Triết nhanh giá 35 Xu vàng gunny

AMD’s Vega GPU Cube Is A 4×3 Inch 100 TFLOPS Monster
Core i7-7700K đạt được 6131 điểm
ram 128gb quad chennal
ssd raid 0 3 D xpoints hơn 60tb dán lên vỏ nhôm tản nhiệt rộng 6 inch .
x99

màn Oled 3D 4k.