Bài viết:
Thành viên:
Vi phạm: dẫn link ngoài
Mức độ: 3

Administrative Note:
dẫn link ngoài

Thông điệp gửi thành viên:
Nguyên văn bài viết vi phạm:
bay lên cho anh em cùng xem nào giá tốt
_________________