Bài viết:
Thành viên:
Vi phạm: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
Mức độ: 1

Administrative Note:
Spam bài, quảng cáo, bài không dấu

Thông điệp gửi thành viên:
Spam bài, quảng cáo, bài không dấu

Nguyên văn bài viết vi phạm:
Xinh ế, cho anh làm wen nhé, hjhj