Bài viết:
Thành viên:
Vi phạm: Post link letitbit
Mức độ: 3

Administrative Note:
Thông điệp gửi thành viên:
Post link letitbit

Nguyên văn bài viết vi phạm:

IDM 6.11 Full Crack, Internet Download Manager (IDM) 6.11 Full Crack
Internet Download Manager (IDM) là phần mềm hỗ trợ download tốt nhất trên HĐH Windows. Chức năng và công dụng của IDM thì chắc là khỏi phải bàn rồi, nên mình sẽ ko copy paste lại ra đây nữa.
Download
Link :

Crack Mediafire Internet Download Manager

Hướng dẫn điền key và sửa file host:
Vào đường dẫn: C:\Windows\System32\drivers\etc
Mở file host lên và thêm xuống dưới cùng dòng:

HTML Code:

207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
127.0.0.1


-> chỉ thêm dòng đỏ này vào file host thôi!

hoặc:

Serials

HTML Code:
NTOQN-7HUL9-NEPFL-13I0A
629U7-XLT5H-6SCGJ-2CENZ
XONF7-PMUOL-HU7P4-D1QQX
F9TZ9-P6IGF-SME74-2WP21
CJA0S-K6CO4-R4NPJ-EKNRK
N0Z90-KJTTW-7TZO4-I27A1
4DFQ4-OAPFS-L50GF-3GWRJ
4DFQ4-OAPFS-L50GF-3GWRJ
L67GT-CE6TR-DFT1D-XWVCM
-> đây code cho cài đặt!
Nhớ thanks có động lực up bài tiếp nghe!