Bài viết:
Thành viên:
Vi phạm: Bài sai box
Mức độ: 1

Administrative Note:
Thông điệp gửi thành viên:
Bài sai box

Nguyên văn bài viết vi phạm:
Mình đang làm thảo luận về đề tài: VẬN DỤNG CHỨC NĂNG PHÂN PHỐI CỦA TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. LIÊN HỆ THỰC TẾ Ở 1 DOANH NGHIỆP. Nhưng đang đi vào ngõ cụt cả nhà ai có hướng đi nào hay vs có tài liệu nào thì share cho mình với..mình đang cần góp..thanks all ^^