Mình có 3 cột dữ liệu x,y,z, các bác cho mình hỏi làm thế nào để vẽ ra đồ thị biểu diễn cho 3 trục tọa độ này trên Excel ???