PHẦN I: LÀM QUEN VỚI MS WORD 2007
1. Tạo văn bản đầu tiên
2. Chỉnh sửa văn bản và tài liệu
3. Làm cho văn bản trông đẹp mắt
PHẦN II: LÀM QUEN VỚI PHIÊN BẢN MỚI
1. Làm quen nhanh với giao diện mới 2007
2. Làm quen nhanh với hệ thống Office 2007
PHẦN III: SỬ DỤNG CÁC BIỂU MẪU CÓ SẴN TRONG
1. Sức mạnh của các biểu mẫu (Template)
2. Sử dụng các mẫu trang bìa Fax có sẵn
3. Sử dụng các mẫu lịch làm việc sẵn có
4. Tìm những biểu mẫu đã được cài đặt kèm với Word
5. Tìm các biểu mẫu trên trang Microsoft Office trực tuyến
6. Khả năng đặc biệt của biểu mẫu
7. Biểu mẫu và tài liệu là hai định dạng khác nhau
PHẦN IV: CÁCH TRÌNH BÀY THÔNG TIN HIỆU QUẢ TRONG WORD 2007
1. Danh sách dạng số và ký hiệu
PHẦN V: THÊM NHỮNG GHI CHÚ VÀ THEO DÕI VIỆC CHỈNH SỬA TÀI LIỆU
1. Kiểm tra tài liệu bằng chức năng Track Changes trong Word 2007
2. Track Changes và Comments - những tính năng nâng cao
PHẦN VI: NHỮNG TÁC ĐỘNG CUỐI CÙNG CHO TÀI LIỆU
1. Căn bản về Header và Footer
2. Header và Footer cho từng phần trong tài liệu
3. Tìm hiểu về bảng mục lục (Table of contents - TOC)
4. Điều chỉnh mục lục
5. Tìm hiểu các trường và cách tạo nhiều mục lục
PHẦN VII: SỬ DỤNG MAIL MERGE ĐỂ TẠO MAIL HÀNG LOẠT
1. Mail Merge căn bản
2. Chuẩn bị danh sách thông tin người nhận
PHẦN VIII: NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN
1. Giới thiệu thanh Ribbon
2. Duyệt thanh Ribbon bằng Access Key (phím truy cập)
3. Hãy chú ý đến máy tính của bạn


Download: