không hiểu sao mỗi lần mình bấm phím shift là máy tự đông chuyển về tab hiện các thư mục đầu tiên
ví dụ mình đang mở google chorome mà bấm shift là sẽ chuyển về my computer hoặc 1 thư mục nào đó đang mở
có ai biết không giúp mình với