Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Tường thuật ra mắt Zenfone 5 tại Việt Nam

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Trang 3/7 đầuđầu 1 2 3 4 5 ... cuốicuối
kết quả từ 31 tới 45 trên 94

Đề tài: Các hàm trong excel

Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #31
  michael11122's Avatar
  michael11122 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài
  60
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  140/19 bài viết

  Default

  Chắc cái ông kia nói tui thì phải! Lỡ rồi quăng bom luôn.
  XIn kính gởi các bác loạt tớ hay dùng.
  1 Các hàm tính khấu hao TSCĐ
  Excel cung cấp một nhóm các hàm tính khấu hao TSCĐ. Tuy nhiên trong
  phạm vi chương trình chúng ta sẽ nghiên cứu 4 hàm tính khấu hao đơn giản
  tương ứng với hai phương pháp tính khấu hao TSCĐ là: hàm SLN (phương
  pháp khấu hao tuyến tính) và các hàm SYD, DB, DDB (phương pháp khấu hao
  nhanh).
  1.1 Hàm SLN (Straight Line)
  - Tính khấu hao TSCĐ với tỷ lệ khấu hao trải đều trong một khoảng thời
  gian xác định
  - Cú pháp: =SLN(cost, salvage, life)
  Trong đó: cost là giá trị ban đầu của TSCĐ, salvage là giá trị còn lại ước
  tính của tài sản sâu khi đã khấu hao, life là đời hữu dụng của TSCĐ.
  - Hàm SLN tính khấu hao theo công thức:
  SLN = (cost – salvage)/ life
  1.2 Hàm SYD (Sum of Year'Digits)
  -Tính tổng khấu hao hàng năm của một TSCĐ trong một khoảng thời gian
  xác định.
  - Cú pháp: = SYD(cost, salvage, life, per)
  Trong đó: các tham số cost, salvage, life như ở hàm SLN
  per là số thứ tự năm khấu hao
  1.3 Hàm DB (Declining Balance)
  - Tính khấu hao cho một tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm dần theo một mức cố định trong một khoảng thời gian xác định.
  - Cú pháp: =DB(cost, salvage, life, period, month)
  Trong đó: các tham số cost, salvage, life như ở hàm SLN period là kỳ khấu hao
  month số tháng trong năm đầu. Nếu bỏ qua Excel sẽ tính với month = 12 tháng.
  1.4 Hàm DDB (Double Declining Balance)
  - Tính khấu hao cho một TSCĐ theo phương pháp tỷ lệ giảm dần (số dư giảm gấp đôi hay một tỷ lệ giảm khác do yêu cầu quản l. có thể được lựa chọn).
  - Cú pháp: =DDB(cost, salvage, life, period, factor)
  Trong đó: các tham số cost, salvage, life, periond như ở hàm DB factor là tỷ lệ trích khấu hao. Nếu bỏ qua Excel gán là 2.
  2 Các công thức tính toán giá trị dòng tiền trong Excel
  Excel cung cấp cho chúng ta một nhóm các hàm tính toán giá trị dòng tiền
  như FV, PV, PMT.
  2.1 Hàm FV (Future Value)
  - Tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư có lãi suất cố định trả theo
  định kỳ hoặc gửi thêm vào.
  - Cú pháp: =FV(rate, nper, pmt, pv, type)
  Trong đó:
  rate là lãi suất mỗi kỳ
  nper là tổng số kỳ tính lãi
  pmt là số tiền phải trả đều trong mỗi kỳ, nếu bỏ trống thì coi là 0
  pv là giá trị hiện tại của khoản đầu tư, nếu bỏ trống thì coi là 0
  type là hình thức thanh toán. Nếu type = 1 thì thanh toán đầu kỳ (niên kim đầu kỳ), nếu type = 0 thì thanh toán vào cuối mỗi kỳ (mặc định)
  2.2 Hàm PV (Present Value)
  - Trả về giá trị hiện tại của một khoản đầu tư theo từng kỳ.
  - Cú pháp: =PV(rate, nper, pmt, fv, type)
  Trong đó: fv là giá trị tương lai của khoản đầu tư và các tham số tương tự
  như hàm FV .
  2.3 Hàm PMT (Payment)
  - Trả về khoản tương đương từng kỳ cho một khoản đầu tư có lãi suất cố
  định trả theo định kỳ.
  - Cú pháp: =PMT(rate, nper, pv, fv, type)
  Các tham số tương tự như các hàm trên.
  3 Các công thức khác có liên quan
  Ngoài các công thức tính toán giá trị của dòng tiền ta còn có một số các
  công thức khác có liên quan như: tính lãi suất danh nghĩa, tính lãi suất thực tế,
  tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư khi lãi suất thay đổi , tính khoản lãi
  phải trả…
  Excel cũng cung cấp một nhóm các hàm tương ứng với các công thức đó.
  3.1 Hàm EFFECT
  - Tính lãi suất thực tế hàng năm cho một khoản đầu tư
  - Cú pháp: =EFFECT(Nominal_rate, npery)
  Trong đó:
  Nominal_rate là lãi suất danh nghĩa
  npery là số kỳ tính lãi trong năm
  3.2 Hàm NOMINAL
  - Đây là hàm tính ngược của hàm EFFECT .Tính lãi suất danh nghĩa hàng
  năm cho một khoản đầu tư.
  - Cú pháp: =NOMINAL(Effect_rate, npery)
  Trong đó: Effect_rate là lãi suất thực tế
  npery là số kỳ tính lãi trong năm
  3.3 Hàm FVSCHEDULE
  - Tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư khi lãi suất thay đổi.
  - Cú pháp: =FVSCHEDULE(principal, schedule)
  Trong đó:
  principal là giá trị hiện tại của một khoản đầu tư
  schedule là một dãy lãi suất được áp dụng
  - Công thức tính:
  FVSCHEDULE = principal * (1+rate1) * (1+rate2)*…* (1+raten)
  với rate là lãi suất kỳ thứ i
  3.4 Hàm IPMT (Interest Payment)
  - Tính khoản lãi phải trả trong một khoảng thời gian cho một khoản đầu tư
  có lãi suất cố định trả theo định kỳ cố định.
  - Cú pháp: =IPMT(rate, per, nper, pv, fv, type)
  Trong đó:
  rate là lãi suất cố định
  per là khoảng thời gian cần tính lãi
  nper tổng số lần thanh toán
  pv là khoản tiền vay hiện tại
  fv là khoản tiền còn lại khi đến kỳ thanh toán.
  type là kiểu thanh toán. Nếu type = 1 thì thanh toán đầu kỳ (niên kim đầu
  kỳ), nếu type = 0 thì thanh toán vào cuối kỳ (mặc định)

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  3.3 CÁC HÀM TÍNH GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
  Đầu tư vào chứng khoán cũng là một lĩnh vực đầu tư tài chính hết sức
  quan trọng của doanh nghiệp. Chính vì thế việc tính toán lãi suất đầu tư chứng
  khoán là hết sức cần thiết. Để việc tính toán đơn giản, nhanh chóng và chính xác
  hơn Excel cung cấp một số hàm tính toán giá trị đầu tư như hàm ACCRINTM,
  INTRATE, RECEIVED…
  Các tham số ngày tháng của các hàm tính giá trị chứng khoán trong Excel
  đều được đưa vào dưới dạng một chuỗi số tuần tự. Để đổi ngày tháng ra chuỗi số
  tuần tự ta nên dùng hàm DATE(year,month, day).
  3.3.1 Hàm ACCRINTM (Accrued Interest at Maturity)
  - Tính lãi gộp cho một chứng khoán trả vào ngày tới hạn
  - Cú pháp: = ACCRINTM(issue, maturity, rate, par, basis)
  Trong đó:
  issue là ngày phát hành
  maturity là ngày tới hạn
  rate là tỷ suất của cuốn phiếu
  par là giá trị mỗi cuốn phiếu. Nếu bỏ qua Excel sẽ gán là $1000
  basis là số ngày cơ sở. Nếu basis = 0 thì năm có 360 ngày, basis = 1 thì
  năm có 365 ngày.
  - Công thức tính:
  ACCRINTM =par*rate*(A/D)
  với D là năm cơ sở, A là số ngày tính từ ngày phát hành đến ngày tới hạn
  Ví dụ 3.16: Tính lãi gộp cho một trái phiếu kho bạc phát hành ngày
  15/02/2005 và ngày tới hạn là 18/03/2006 có tỷ suất là 4%/năm và giá trị cuốn phiếu là 1000$. (tính một năm có 365 ngày).
  Sử dụng hàm ACCRINTM
  =ACCRINTM("02/15/05","03/18/06",0.04,1000,1)
  = 43.397 $
  3.3.2 Hàm INTRATE (Interest Rate)
  - Tính lãi suât của một chứng khoán được đầu tư hết.
  - Cú pháp:
  =INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, basis)
  Trong đó:
  settlement là ngày thanh toán
  maturity là ngày tới hạn
  investment khoản tiền đầu tư
  redemption là khoản tiền thu được vào ngày tới hạn
  basis là số ngày cơ sở
  Chú ý: Cần phân biệt giữa ngày thanh toán và ngày tới hạn. Nếu có một
  trái phiếu chính phủ có thời hạn là 5 năm được phát hành ngày 01/04/2000 và 1 tháng sau thì có ng ời mua chứng khoán này thì ngày thanh toán là 01/05/2000
  và ngày tới hạn là 01/04/2005.
  - Công thức tính
  INTRATE = ((redemption-investment)/investment )*(B/DIM)
  với B là số ngày trong năm cơ sở, DIM là số ngày tính từ ngày thanh toán
  tới ngày tới hạn.
  Ví dụ 3.17: Tính lãi suất cho một chứng khoán có ngày thanh toán là
  01/02/2005, ngày tới hạn là 18/06/2006, tiền đầu tư là 10 000$, tiền thu được là
  12 000$, cơ sở là 0.
  Sử dụng hàm INTRATE ta tính được lãi suất như sau:
  =INTRATE("02/01/05","06/18/06",10000,12000,0)
  =0.145
  Thay đổi nội dung bởi michael11122; 06-05-2010 lúc 14:25. Lý do: Hệ thống nhập bài tự động

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. Có 4 thành viên cảm ơn michael11122 cho bài viết này:
  bboyjerry (24-10-2012), hattori023 (10-01-2012), Kim08 (09-06-2011), the_death36 (27-04-2011)

 4. #32
  cuong_dk's Avatar
  cuong_dk vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Vàng
  Tham gia
  Mar 2008
  Đến từ
  Đà Nẵng
  Bài
  5.242
  Cảm ơn
  1.169
  Điểm
  4.369/1.162 bài viết

  Default

  Cảm ơn đang ngu execll


  ko thèm kí

 5. #33
  chập mạch's Avatar
  chập mạch vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc Đôi
  Tham gia
  Dec 2009
  Bài
  579
  Cảm ơn
  175
  Điểm
  140/102 bài viết

  Default

  bạn ơi tớ có ý kiến, bạn post bài là tốt nhưng mà bạn có thể cho nó thêm tí ví dụ cụ thể chứ bạn viết thế này mình nói bạn thông cảm nhưng mà chắc chả ai hiểu mất, mong bạn có thể post lại chi tiết và ví dụ cụ thể hơn được không, thank bạn trước 6. #34
  michael11122's Avatar
  michael11122 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài
  60
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  140/19 bài viết

  Default

  Vậy thì mình cho ví dụ, các bạn nhớ down ủng hộ mình nhé Chờ tí soạn nhanh thôi! Trong thời gian chờ đợi, các bạn có thể nghịch 1 tí với loạt bài tập soạn sẵn, đáp án ở sheet 2


  ...còn tiếp...
  Thú thực với các bạn là excel có rất nhiều hàm, tuy nhiên ứng dụng vào thực tế công việc của mỗi người lại rất khác nhau! mich thấy là dân kinh tế dùng excel nhiều hơn! Ở đây mich không biết các bạn thuộc ngành nghề nào nên nếu mich tung nhiều hàm quá nhìn sẽ rất nhàm chán (_ _")
  Thay đổi nội dung bởi michael11122; 06-05-2010 lúc 15:18. 7. Có 2 thành viên cảm ơn michael11122 cho bài viết này:
  Mr_Thoc (15-03-2012), the_death36 (27-04-2011)

 8. #35
  quyetpve's Avatar
  quyetpve vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  May 2010
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  minh lam quen nhe 9. #36
  kikyou751998's Avatar
  kikyou751998 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Nov 2008
  Đến từ
  Somewhere cold
  Bài
  884
  Cảm ơn
  97
  Điểm
  720/299 bài viết

  Default

  Chà. Ông michael giàu ghê ta, chắc chơi chứng khoán mới biết mấy hàm ấy chứ tui chịu luôn đó nhá! Hi hi. Còn Các hàm hay dùng thì mình post 2 trang 2 rồi các bạn vô coi nhé! Đừng nói khi chưa tìm hiểu kỹ


  Mẹ ơi, con muốn lấy chồng
  Ừ thì mẹ cũng một lòng như con!! 10. #37
  manhhung23's Avatar
  manhhung23 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Aug 2008
  Đến từ
  Quảng Bình
  Bài
  1.033
  Cảm ơn
  589
  Điểm
  2.793/377 bài viết

  Default

  cảm ơn bạn nhiều 11. #38
  thuylinh_90's Avatar
  thuylinh_90 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Mar 2009
  Bài
  228
  Cảm ơn
  111
  Điểm
  190/49 bài viết

  Default

  bạn liệt kê hàm ah, thank


  Nói là hiểu !
  Sử dụng hàng Việt, hạn chế dùng hàng Trung Quốc là các bạn đã góp phần đưa kinh tế Việt Nam phát triển


 12. #39
  michael11122's Avatar
  michael11122 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài
  60
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  140/19 bài viết

  Default

  Trích thuylinh_90 View Post
  bạn liệt kê hàm ah, thank
  liệt kê á? có cả nội dung hàm mà! bạn xem hộ cái! thanks a lot! 13. #40
  kikyou751998's Avatar
  kikyou751998 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Nov 2008
  Đến từ
  Somewhere cold
  Bài
  884
  Cảm ơn
  97
  Điểm
  720/299 bài viết

  Default

  Trích thuylinh_90 View Post
  bạn liệt kê hàm ah, thank
  Rồi, tự dưng có người chưa chi đã nói. Không thấy mình nói là đã post tác dụng và cú pháp ở trang 2 à? Mắt bạn có ván đề không?


  Mẹ ơi, con muốn lấy chồng
  Ừ thì mẹ cũng một lòng như con!! 14. #41
  thinhspkt's Avatar
  thinhspkt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  Mar 2008
  Bài
  442
  Cảm ơn
  46
  Điểm
  146/81 bài viết

  Default

  Đã đọc tới trang 2 rùi , ok. Vì bạn viết bài kiểu này nên bị mọi người hiểu nhầm. Bạn thử nghĩ xem khi đọc bài mấy ai đọc lần lượt từ đầu đên cuối (giả sử bài đó có 10 trang, bạn có kiên nhẫn để đọc ko?) Vì chủ yếu mọi người thường quan tâm bài đầu tiên thôi, ít khi quan tâm tới phần trả lời phía sau mà.
  Thay đổi nội dung bởi thinhspkt; 06-05-2010 lúc 16:04.


  Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai......

  [IMG]http://*************/upload/5/416/LK0.9572270_45253_1.gif[/IMG]

 15. #42
  michael11122's Avatar
  michael11122 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài
  60
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  140/19 bài viết

  Default

  Trích michael11122 View Post
  Vậy thì mình cho ví dụ, các bạn nhớ down ủng hộ mình nhé Chờ tí soạn nhanh thôi! Trong thời gian chờ đợi, các bạn có thể nghịch 1 tí với loạt bài tập soạn sẵn, đáp án ở sheet 2


  ...còn tiếp...
  Thú thực với các bạn là excel có rất nhiều hàm, tuy nhiên ứng dụng vào thực tế công việc của mỗi người lại rất khác nhau! mich thấy là dân kinh tế dùng excel nhiều hơn! Ở đây mich không biết các bạn thuộc ngành nghề nào nên nếu mich tung nhiều hàm quá nhìn sẽ rất nhàm chán (_ _")
  Trích thinhspkt View Post
  Đưa lên hàm ko thế này nếu ko biết thì ai mà dùng dc
  Hàm thì có sẵn rồi! bạn xem lại! và bài tập thực hành mich cũng post sơ sơ! Bạn có thể áp dụng thử. Thân 16. #43
  gacon712's Avatar
  gacon712 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc Đôi
  Tham gia
  Mar 2009
  Đến từ
  http://laptrinhs2.com/
  Bài
  628
  Cảm ơn
  45
  Điểm
  254/105 bài viết

  Default

  đang học tin văn phòng nhưng mà mình biết ít hàm quá toàn dùng vlookup, index, ... mấy hàm vớ vẩn nữa, thanks share 17. #44
  kikyou751998's Avatar
  kikyou751998 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Nov 2008
  Đến từ
  Somewhere cold
  Bài
  884
  Cảm ơn
  97
  Điểm
  720/299 bài viết

  Default

  Mình đã sửa lại bài ở trang 1. Các bạn đọc ở đó nhé


  Mẹ ơi, con muốn lấy chồng
  Ừ thì mẹ cũng một lòng như con!! 18. #45
  michael11122's Avatar
  michael11122 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài
  60
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  140/19 bài viết

  Default

  Mich không biết nhiều nhưng những cái dùng để thi tin học A thì đảm bảo 10/10! mich từng soạn đề thi cho bọn học tin học trong trường mà! 

 
Trang 3/7 đầuđầu 1 2 3 4 5 ... cuốicuối
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •  
 
Tường thuật ra mắt Zenfone 5