Hiện nay mình đang cần tính lũy kế trong bảng tính EXCEL, cụ thể:
Ví dụ: Tại ô A1=1; B1=2, lũy kế tại C1=3. Sau đó nhập tiếp giá trị tại A1=2; B1=5 thì tại C1 tự động lũy kế =10
Mong anh chị trên diên đàn hướng dẫn chi tiết!