thanks mọi người. anh có sen cho mình nhé
ym p.dat888, cảm ơn nhiều