Các bạn có phim về cuộc chiến của Nga ở Afghanistan_thời gian vào khoảng năm 1979 thì phải, các nói về cuộc chiến của các chiến binh mujahideen ấy.
Mình viết từ có thể ko chính xác, các bạn thông cảm. Thanks!