phim này hay lắm nhưng không co tiếng việt ai có bản viétub hay thuyết minh, ***g tiếng thì cho em xin nha thank trước