có bác nào có bản karaoke sẽ không là mơ không? Bác có thể tặng cho em dc không?