Các bước tiến hành rất đơn giản :

B1: Click Options > chọn tiếp Mail Options.
B2 : Trong phần Vacation Response ,các bạn check box Enable auto-response during vacation.
B3 : Chọn khoảng thời gian mà mail sẽ tự động answer ,và thông điệp cần trả lời vào phần Message ,và cuối cùng check box Send a sample copy to my Inbox
b4 : Chọn Save Changes


Nguồn: