Trên máy tính sao ko đăng nhập facebook bằng sdt vậy? nó cứ báo:
số điện thoại sai

The phone number you entered does not belong to any account.

Bạn có thể đăng nhập bằng email, tên người dùng hoặc số điện thoại di động bất kỳ liên kết với tài khoản của mình. Đảm bảo nhập đúng những thông tin đó.

Em ko biết mong mọi người chỉ giáo. Thân!