các pác cho em hỏi 1 vấn đề
không hiểu sao cái tài khoản outlook của em dùng pop 3 cái mail yahoo gmail và hotmail.
nhưng không hiểu sao thiết lập pop3 cho yahoo và gmail cứ mắc phải 1 cái lỗi rất khó chịu là nhiều khi xóa mail rác trong outlook nhưng trên server lại không xóa.
mặc dù đã thiết lập xóa trên mail khi emty trong thùng rác của outlook rồi.
đa tạ