Tình hình là mình đã nhập số điện thoại trên Facebook rồi và nhận được tin nhắn và mã.Vì điện thoại mình để trong túi quần ,không nghe thấy nên đã nhập mấy lần số dt. Lúc mở dt ra xem thì thấy có mấy tin nhắn từ facebook gửi mã xác nhận,đến khi mình ra nhập lại thì nó hiện lên dòng chữ "Bạn được yêu cầu mã quá nhiều trong một thời gian ngắn.Xin vui lòng thử lại sau.''.Nó không hiện lên code nữa,hiện giờ mình thử lại vẫn ko dc.Bạn nào biết giúp mình với ,thank