Số là mấy hum nay mình vẫn vào yahoo bình thừong nhưng mới hum qua thôi mình có táy máy đâu đó ở Win 7 nên không tài nào đăng nhập được yahoo. Mình đã gỡ ra rồi cài lại.Ban đầu là cài bản yahoo 10 online. nhưng khi kich vào file cài thì 1 cái cửa sổ hiện ra thông báo rằng: "Không thể cài đặt, xin vui lòng kiểm tra lại thiết lập tưởng lửa hoặc sự cố đường truyền Inter net". Đa tắt chế độ tường lửa ,tắt tất cả trình duyệt Wed ==> vẫn hiện cửa sổ đó ra. Đành down bản cài yahoo 10 off cài được nhưng khôg đăng nhập được?? .

Trường hợp này lại xảy ra tuơng tự với Chrom và IE 7,không truy cập được,cài rồi gỡ ra trong khi FF vẫn lướt ầm ầm !!

Xin các pro chỉ giáo rùm em !! Mới xài Win 7 nên nhiều cái lạ lẫm lắm !!