Hic, Nguyên nhân là do Nis 2012 nó chặn không cho yahoo của em chạy. Bật nó lên thì hiện bảng thông báo này và không thể nào khắc phục:
"This application has failed to start because the application configuration is incorrect" Hic. Nis hoặc tren micro đều chặn như vậy. Chém lung tung quá mà bực hết cả mình. Có bác nào khắc phục được giúp em với. Thanks
p'/s : Lúc chưa cài thì chạy được. Cài xong rồi thì ngồi ngó!