Các bác có ai býk làm sao để cài đặtfirefox làm trình duyệt chính để lướt web ko? VÍ dụ khi nhấn vào một trang (pages) bất kỳ đc lưu offline ở trong máy tính thì nó sẽ chạy trên FF thay vì chạy mặc định trên IE!!