Cách lúc xảy ra trường hợp lỗi khoảng 15p mình vẫn chơi được bình thường sau đó f5 lại để nhận mạng (trái tim) thì không vào được nữa. Nó cứ đứng ở 36% rất lâu rồi sau đó tải đến 100% thì báo lỗi, mình đã kiểm tra lại mạng không có vấn đề gì và vẫn rất mạnh. Mình đã thử Restart máy lại nhưng vẫn bị trường hợp trên. Ai chỉ cho mình với