các bác cho e hỏi làm nào đổi IP của D-com từ động sang tĩnh để e đăng kí mấy cái nicks ý mà