mình đang dùng wifi, không biết có chỉnh được về g.dmt không (chơi game đỡ giật).
Đây là giao diện em nó trên web, mò mãi k thấy chỗ nào để chỉnh