Xin mọi người có kinh nghiệm chỉ dùm: Khi gửi mail trong gmail có file đính kèm từ 1MB5 trở lên thì gmail duyệt rất chậm, chậm hơn cả yahoo mail. Có khi không gửi nổi. Đã có nén lại bằng winrar. Có cách nào khắc phục không?
Chân thành cám ơn trước!