Mình muốn dk gói cước này nhưng mà k biết . Bạn nào biết giúp mình được không. Đăng ký qua SMS được không?