Có Pro nào giúp mình cài cái SQL 2008 lên máy chạy WIN 10 với.
Mới sắm con Laptop Dell mà cài hoài ko được....