Công phu thật, lên bản thiết kế rồi nghĩ đến từng chi tiết kết nối với nhau

Cơ mà cấu hình ntn nhỉ, và nâng cấp lên đc k ha