mấy điều cuối lúc mua mk cx có chú ý, nhưng ở mức là thấy chỉ số cao thì nghĩ là tốt. chỉ có ram là mk k biết dùng để làm gì. bài viết cung cấp thông tin rất rõ ràng giúp mk nắm đk vấn đề rồi. máy trước của mk có chưa đến 1 ram hay sao ý mà suốt ngày bộ nhớ đầy, k làm gì được luôn ấy. nhưng vì hồi đấy k có điều kiện lắm, chỉ mua vì dung lượng bộ nhứ trong và pin lâu thôi. giờ thì mk sẽ có thêm lưu ý khi mua máy mới rồi