Mình sử dụng Win10, không hiểu mình mấm lộn cái gì mà trên màn hình destop hoặc duyệt web bấm nút cuộn mouse, thay vì cuộn trang lên hoặc xuống giờ nút cuộn nó chỉ tăng, giảm volume. Có ai biết hướng dẫn dùm để nút cuộn trở về mặc định nha. Thanks all !!!