Màn hình bị một vùng có nhiều chấm sáng li ti. Chỉ để nền tối mới thấy.
Chúng sáng mờ mờ thôi, không quá sáng như trong hình đâu, chụp ảnh bằng smartphone mới thấy sáng rõ thế

sửa được không các bác?