Do máy mình có người người dùng chung nên mình có mày mò tạo User và phân quyền cho các user. Trong đó chỉ có user admin(user admin mặc định của win 7) có thể truy cập vào ổ C,D. Sau đó mình đăng nhập bằng account Administrators mặc định của win nhưng không thể truy cập được ổ C, sau khi làm nhiều cách mà vẫn không thể vào được ổ C bạn nào biết cách sửa không

Mình có vô safemode để chỉnh lại Permisson nhưng nó báo 1 vài thư mục bị từ chối.đây là trong phần mình chạy control passwords2