Có ai có key Win 7 Home Basic ko share cho mình với!!! Mong các bạn sẵn sàng giúp đỡ!!