Một câu chuyện tình đủ cả bi, hài, thậm chí để lại...hậu quả bằng biển báo giao thông!