Follow us on...
Follow us on Facebook

VN-Zoom.com chung tay vì Cộng đồng

Kaka - ứng dụng hát Karaoke trên mobile

Tuyển Mod Mobile diễn dàn Vn-Zoom.com 2014

Chiêm ngưỡng BaoMoi đẹp "tuyệt diệu" trên Windows Phone

Vui thể thao quà ý nghĩa

Toàn cảnh Vn-Zoom tham gia họp báo Asus Zenfone
Trang 1/31 1 2 3 11 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 465
 1. #1
  Tham gia
  Oct 2008
  Đến từ
  ̶N̶̶ơ̶̶i̶ ̶t̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶y̶̶ê̶̶u̶ ̶b̶̶ắ̶̶t̶ ̶đ̶̶ầ̶̶u̶
  Bài
  2.642
  Cảm ơn
  1.678
  Điểm
  9.857/956 bài viết
  VR power
  0

  Cool Nô nguy hiểm đã trở lại ! Update thường xuyên!

  Preamble
  Trước tiên xin chân thành cảm ơn mọi người đã và đang ủng hộ Nô nguy hiểm trong thời gian qua. Để không phụ lòng mong đợi của mọi người, mỗi ngày topic sẽ liên tục update để phục vụ các bạn

  Ngoài ra, để tránh cho topic bị nhàm chán mong mọi người xem xong không những nhấn THANK mà hãy để lại COMMENT để Nô nguy hiểm phát huy tốt hơn nữa

  1 vấn đề nữa đó là, nếu không load được topic, bạn có thể tải trực tiếp về máy tính và coi offline, tại đây nhé
  (Pass default: jakien)


  Thân!


  Update 18/10/2011


  Update 19/10

  Nô nguy hiểm thật ^^exceter vs air blatethầy giáo đi bán đường ^^

  Update 20/10

  Doremon chếDoremon chế

  Update 21/10

  911 Community™/ |2 J" B M9 N2 P |8 f* I) I- C911 Community™+ M8 F) X* y6 W7 C, l8 L4 E2 g911 Community™5 T. L: J, B* F* J& Z+ Y; _2 l7 G911 Community™$ M/ g- `1 P& z2 G7 \2 V3 b6 \+ O: X' F+ \* s5 u g

  Update 22/10

  , h8 J9 C9 Y0 \+ u2 i$ ], ?2 B4 H- D& C, c' V, A911

  Community

  Update 24/10

  & K; l4 w* o4 Z3 j' y, p# H* ?7 w; @6 {# Q' p I$ Z8 e5 W& z7 O. k9 b+ j* A4 T911 Community™7 F. t* a+ ?5 U/ E. D' g. E3 L, v: \& n# k- d/ Z! u3 Y* e, T, k/ f8 _# r2 Y8 U


  Update 25/10

  " y* ~9 n8 m$ r/ n7 R; G* V& Q7 _3 O6 }4 e+ o" I; E3 C C5 w! `" U3 y8 _0 K, F8 F P! |' g( y: C! {% _ M: u! z% R4 E0 n8 } j ^/ y6 u9 Y' r2 Zforum.911patch.org V+ H/ h4 z8 g: n7 \forum.911patch.org/ c8 V7 g& U# _$ v! L' i" `$ c5 D" t J" C- Z' }! ]1 v N/ y2 ]$ N# }9 j# Q' |2 m# `6 n+ {; S8 w6 Y5 ?& Ffor

  Update 26/10

  : Y7 c- N8 l) p" Y3 {, Z4 _* V2 l4 N9 S9 @' ]3 X9 v) ?/ ^* @7 n& c" @4 H* |2 t4 `4 S; E: j; z) ^( _/ F7 O5 J7 v9 E# l4 W1 ^5 i4 r0 \; H5 n+ D) P0 s; g7 V" s- X- {) x: x5 u: e& U. s! U( ~$ Y; R7 D* Y! @- b/ k' m4 z2 J5 z4 E! b5 A0 P t% W( y& n& _9 _1 w! L4 v" S; ? L911 Community™) A$ V- N* F3 L8 j, \- I+ o- R- M* _* x8 b; D k! y) `1 _911 Community™. E9 k% f: z8 i8 S, Q7 z8 M4 W) `) x6 r' c6 E6 c5 G911 Community™& y, C l" u) R4 f5 S6 I+ |+ E3 s3 q! |$ ^$ V$ x5 a( x& e8 l' g6 [911 Community™+ K; c( z" v6 [6 }4 o# Z2 X1 u m7 o9 f' `6 F% m: v9 _* m911 Community™1 S, z J, E( U. D+ c: }1 x% |1 I' w1 A' c, H6 J0 M q*6 |: k5 ]) m/ R% w/ G: ? i( I8 ~( C& x8 Z0 p! x5 X( u2 I2 ?/ p" J0 `0 S3 g/ B5 ]! C, w9 R7 |: l* G/ s, i) ^9 j2 d

  Update 27/10

  ; c+ |( x/ `8 K& ^5 }- |& C4 q3 z1 {2 S6 [- X, P1 R0 H3 o4 O% g; L) Q0 k- d- K. s* {! V6 V7 j911 Community™! D9 X3 G3 H z6 kforum.911patch.org! x, g: P! l% c' ^5 x; x. E7 E+ S t3 l+ n; ]+ F0 U" J9 A2 G" i" C: p9 j% p9 S' e& m6 U5 c# f1 f" _5 Z# a5 M4 h; q' b# z3 A$ r& h& Y0 L! ~- b% a7 E0 `6 r! U( |( y7 |8 M& _. @5 j0 e, J* t" N2 ~# M. d X# u: W" j' H7 t9 b" T' B; U! I& i7 q( }' H! |% J' T$ V. C7 k0 [9 w1 i9 ^) s8 @0 t% ?4 x3 @3 S1 ]1 i+ e6 s$ G8 `4 b' n! K4 jforum.911patch.org% e, I3 G& f5 {; S9 X. e z. C6 [5 b4 S) Z/ U5 A9 D- G- C# w, D2 g4 H' w) O) @" B3 r# p% hforum.911patch.org4 `- w ]4 l- }7 O1 x4 N$ U; t+ X y1 P/ Z3 K' D+ Z0 V& }* @& X7 g9 _8 R# W6 }1 G* w* H911 Community™+ H9 g. Z/ n$ w" e" R) ]2 D" U/ U+ T" |! N4 |1 t* R' e$ {, h' @& b0 L' i6 T u" }0 b0 A% ~$ ]3 `+ `# r8 [. L3 C8 `% u1 d$ j. Y* z5 ~8 r2 K) e; @! Y( v7 K3 e! v7 j0 F% k! L/ m, C: r5 r8 L4 p% _6 H$ W& v# E3 o( h3 @" y2 {$ R" o& \/ g# O. \# G, X- {, \, ?9 o7 m. V, R

  Update 28/10

  forum.911patch.org$ k) ^. Y4 W) V, U9 F# O1 v- @' Y4 F/ l$ K( S m0 g4 s; h* C" I7 J5 m! W& U# t5 G" w# L, J# A! E S/ [1 r$ l& kforum.911patch.org2 O6 d6 C" ~3 w* w9 H% N' H+ f8 H5 L" W/ G9 p8 i0 ~$ k/ \# |0 y5 O9 G6 y[/img]forum.911patch.org" T! r! p5 A; s& u1 T n+ @) }* D/ \8 z" Y

  Update 29/10

  911 Community™. b. m9 _( f( S/ d7 o* u% D2 @, H911 Community™2 p0 Q. p# K4 r% w& @2 I" d' a% f" E C7 a" A- c. R& K9 @1 l911 Community™0 u% ~- u1 Y0 s911 Community™; t0 _7 I: k( _9 H2 n7 f' j2 i5 Z1 l2 J9 B0 l, m Gforum.911patch.org7 h4 M% v# u5 n' }4 m6 pforum.911patch.org( @; ^) W( y: R: E$ g. h6 y. }& jforum.911patch.org. S) _. p* Q5 C' W) P* f( S

  Update 31/10

  Xê nhà ta cũng nguy hiểm ko kém phần ! Z/ y& W, n! e% h5 O- N( z, O8 G! G1 i$ z$ c6 C- Z* zforum.911patch.org w9 z! }/ F; o9 Q' A7 S- `2 V' o+ T2 N. Y0 v J% F* i( c9 T! t" {) k! d! x% x/ j' q* S9 d' _- Y: ?; m911 Community™2 a$ y6 S% I: @2 N1 s `1 x% |! ^) \0 c. h0 C/ N; A. O& m' A7 r0 g4 `. U% f+ l) Y+ t1 F. q" I- x9 w0 T B( H* q/ w4 P- e2 `) eforum.911patch.org% t% a/ U; Z- j2 Y1 Q' r: ^. _; F* {, g/ p! b# g( m1 x d" Aforum.911patch.org8 l1 x, z+ M; N4 h) A% g6 ?- {8 ]911 Community™& X. d! g: G. I! D911 Community™/ N; \% T3 p, F& u7 i* p" N% v3 C1 p8 V[img]+ b8 S8 S; _: E5 S, Q. y4 v7 k# D4 b" k- c' D2 M* K( w911 Community™5 `1 I1 T2 b6 e' D) r911 Community™$ ]& V9 z7 c9 M) D" H Y3 E4 h5 p5 H/ b* {5 G4 m' w7 c- [" \1 ]& v% L: u" B" r$ x8 a# v5 T( ]( B: N8 g/ N/ F/ m1 a0 a! w$ j$ i

  Update 01/11  Update 05/11


  Update 10/11
  Update 12/11  Update 28/11  Update 07/12


  Update 31/01/2012
  Doremon che 2012Doremon che 2012Doremon che 2012Doremon chế 2012 mới nhất


  Update 01/02


  Update 03/02
  doremon che 2012


  Update 07/02
  Mình thích cách suy nghĩ của bạn....:panda46::panda46:
  Bậy quá :panda2::panda23::panda23::panda23:
  Ai nằm trong 99% thì thanks [ thật lòng nhá ]


  Update 16/02


  Update 20/02


  Update 23/02


  Update 25/02


  Update 03/03


  Update 06/03


  Update 20/03


  Update 21/03  Update 26/03


  Update 03/04


  Update 12/05  Update 16/07

  Update 19/07


  ----------------------------  ...UPDATE CONTINUES...
  Thấy hay nhớ
  THANK để mình post tiếp nhé bạn ^^!
  Thay đổi nội dung bởi JAKIEN ™; 06-09-2012 lúc 19:26. Lý do: Update ^^

 2. Có 899 thành viên cảm ơn JAKIEN ™ cho bài viết này:
  -MX~ (13-04-2012), .:LeeDongWuan:. (17-04-2012), .Bluong. (10-08-2012), 0121210 (06-03-2012), 01676566735 (14-02-2012), 01689950337 (26-11-2013), 06091997 (05-11-2011), 077620 (28-08-2012), 08111015 (28-09-2012), 0908599914 (30-07-2012), 0nizuka (09-11-2012), 1.Skyline (17-09-2012), 107c0062 (28-10-2011), 11223344556611 (20-10-2011), 123casau (14-11-2013), 1412356 (30-05-2012), 1laanthooi (16-05-2012), 1stkid (12-12-2012), 2019mapdaica (18-11-2012), 2k12 (14-02-2012), 2m1994 (01-11-2011), 591354 (19-03-2013), 812940 (26-07-2012), 95135784627v2 (27-10-2011), 9x_conduongtoidi (21-08-2012), accatk (17-10-2011), acquy00000 (15-11-2012), aizu121 (17-10-2011), akaii (26-01-2013), AkAjLuV (26-10-2011), akantos10 (28-04-2012), akirakun12 (23-02-2012), akkaa (31-03-2012), allo (13-10-2012), alochat123 (15-04-2012), alone_night (14-11-2011), amap2000 (13-08-2012), anam (18-10-2011), ancongtuan (02-05-2012), angel11121989 (02-03-2012), angelofvenus (13-11-2011), angel_of_dead (23-11-2011), anh bo tun 4 (24-01-2013), anhanhanh79 (13-08-2012), anhanhdem (14-08-2012), anhcoi_tb90 (28-02-2012), anhduoc110988 (28-07-2012), anhemluom (28-11-2011), anhkhiem351234 (05-11-2011), anhlavjpboy (20-10-2011), anhluongvs (08-06-2013), anhmayday007 (22-12-2012), anhoangdo (13-03-2012), anhthe250790 (17-11-2012), anhthientrum (08-06-2012), anhvjpnj1996 (30-04-2013), anhzaihaohoa (14-04-2012), anhzzzkiet (01-04-2012), ansutr2 (31-10-2011), aoe1991 (21-03-2012), ap0ll020091 (17-10-2011), atlansmist (01-02-2012), atuan1993 (15-02-2012), AutomicEagle (15-07-2012), axitbeo (09-05-2012), a_a16192000 (19-05-2012), ™hoang__tu™ (26-02-2012), ™Kulz™ (13-11-2011), Óscar (19-08-2012), ßα√αriα (16-08-2012), ¯Î¯hanh Sakura (11-05-2012), °HQ°|Aªnonymous™|VN-Z (11-04-2012), ··¤(¯`·.×[† Prince.Hoàng †]×.·´¯)¤ (12-05-2012), ๑۩۞۩๑_Rose™_ ๑۩۞۩๑ (22-10-2011), úbpc (01-10-2012), baby_lucky (20-10-2011), bachtruclinh (20-03-2012), bachxa (09-05-2012), badboy0018 (18-10-2011), baggiohuy (18-06-2013), bakeno1 (20-10-2011), ban111 (26-06-2012), banhmingot93 (30-08-2012), baodaigiavip89 (14-08-2012), baodaihb (26-11-2011), baogiolamaimai02 (22-03-2012), bapxaotom999 (06-06-2012), bavuong1234 (21-11-2011), beo0203 (05-11-2011), bichhoapro.du (17-10-2011), binh76211 (19-06-2012), birain112288 (10-06-2012), bi_no2 (07-04-2012), Black - White (08-12-2012), Black Guardian (04-03-2012), blackcrow (05-05-2012), blackdevilq (21-03-2013), BluesInYourHeart (16-06-2012), bluethunder099 (22-05-2012), bmg (09-09-2012), bobobo1032000 (19-10-2011), bocauquay123 (03-02-2012), boomstar9x (25-10-2012), boss _91 (02-11-2011), boykiler153 (07-05-2012), boyloveg (20-10-2011), boy_QN92 (27-02-2012), britgaga (17-10-2011), brokensmile2103 (26-02-2012), buingocdien (26-10-2011), buiquy23 (02-11-2011), buzbuz_M10 (06-09-2012), c3h70h (30-07-2012), cacbacchemgiovl (02-12-2013), cafe_don_coi (21-10-2011), calakaka (03-01-2013), camdotma (22-05-2012), canhpro1 (05-02-2012), caravan08 (29-04-2012), catimdk (04-06-2012), Cbts96 (11-06-2012), cdnacymemt (01-04-2012), centerstorms (21-10-2011), changtraikeongot (17-10-2011), Chú Gà (01-09-2012), chủ royal (11-03-2013), Chick™ (25-07-2012), chienk6a3 (18-07-2012), chienqn1 (23-01-2013), chiminh1981 (19-09-2012), chinh5292 (26-02-2012), chinhdkh (18-06-2012), chipNchick (05-11-2011), chiyeuminhem199x (03-05-2012), chjnsusu (17-10-2011), chodep (21-10-2011), chuchoa87 (08-05-2012), chuhtay (28-07-2013), chuot_kute1506 (19-10-2011), classicman3 (08-08-2012), CloudRays (22-04-2012), cloudssky (17-10-2011), cocmohoi26098530 (12-08-2012), codyrusso (31-05-2013), commanderluong (04-03-2012), compavnz95 (09-08-2012), congnghelamgiau (25-03-2013), congnhi0 (30-04-2013), congvietnamese (21-04-2012), conheosua206 (14-05-2012), coolheart (11-03-2012), copkhonglong (02-02-2012), crazy9x256 (27-02-2012), crystal_90 (03-04-2012), ctxd1504 (10-11-2011), cubinoico (26-10-2011), cun_con_tap_hack (09-08-2012), cuong620 (30-11-2012), cuongqua113 (18-07-2012), Cuong_isme (19-04-2012), daibi1998 (24-04-2012), daicahuyoi (22-10-2011), daicataday (10-01-2013), daikaphuc123 (26-03-2012), dally1410 (17-10-2011), dangkhoa1612 (25-09-2012), dangm4nh (18-05-2012), dannycute1 (18-10-2011), daoduyminhvip (18-02-2012), Dark.Saber (10-09-2013), darkshadow (26-04-2012), darksoul88 (22-02-2012), DEMON_VKL (29-10-2011), dienro99 (21-03-2012), dienvienpro (22-06-2012), dinh ha nam (29-08-2012), Dinhmenh0507 (09-04-2012), doanchinhtp (17-12-2012), docnhatmotvt (29-06-2012), doianh_seyeuem (29-01-2014), domkhung (11-12-2012), DontSmile (02-01-2012), dothanhbinh_1997 (15-06-2013), DO_MINHCHANH1992 (24-07-2012), dqphong (04-04-2012), dragon9428 (21-09-2012), dragonzaza (17-10-2011), dragon_vt_y (13-07-2012), drdongthan (20-06-2012), drguagua (17-10-2011), dtmvz (10-04-2012), ducanlanh (07-09-2012), ducepu (22-11-2011), duckhanh11 (14-03-2013), ducthai162 (29-01-2012), dumass (24-10-2011), dung1611 (20-10-2011), dungdhgt (10-09-2012), dunghama123 (19-02-2012), dungpro456 (06-04-2013), dungtg (09-08-2012), dungx07 (24-11-2012), duongga17 (09-02-2012), duonglaivkl (13-05-2012), duongmien (21-04-2012), duongmonvntc (01-08-2012), Dussell (19-09-2012), duyhoangpro (17-02-2012), duyhuhu (02-08-2012), duyhung590001 (19-09-2012), duythangs (05-12-2012), duytruong21 (11-08-2012), Eagle Green (29-09-2012), echxanh_bungbu (21-06-2013), emlacaijivay (25-07-2012), erickie (13-02-2012), Erosaka (02-03-2012), eros_hvx (20-03-2012), evilbat79 (14-05-2012), eye_and_smile (21-03-2012), ʞɯ-uǝʎnƃuǝl (17-10-2011), faLcon (13-11-2011), familymen (16-02-2012), fanmi14 (26-11-2011), fawkes_hk (01-02-2012), figure09 (19-10-2011), FIRE-BIRD (18-10-2011), frankenten13 (20-10-2011), freelifev1 (01-02-2012), friendly141989 (29-04-2013), FujiTran (05-12-2012), gacon5757 (21-07-2012), gadich96 (19-07-2012), gagogacon1 (21-10-2012), gamobile (08-03-2012), gamondeluxe (05-03-2012), gangsterboy (18-10-2011), ga_mai_mo_tqv (12-11-2011), ga_tapsu (06-03-2012), geniusxxx (06-11-2011), gentleman07 (16-10-2012), gerrar (24-07-2012), ghetvn (26-10-2012), ghost1214 (12-05-2012), giangcdt (06-12-2012), gianghotc (10-09-2012), ginno (29-10-2011), giotsuongbuon_03 (17-10-2011), gio_vh (11-02-2012), gobin (19-10-2011), godhell88 (27-02-2012), godshjp24 (29-03-2012), Gokū (29-10-2011), guest99 (18-10-2011), gupcop (22-11-2011), G_player (31-01-2012), hacdao (19-08-2012), hahaha211 (01-02-2012), haiit419 (03-05-2012), hakuna20 (02-10-2012), handoi986 (17-10-2011), harybot_beo (07-03-2012), hatmualonglanh (20-03-2012), hatuanbao (25-10-2011), hauquantri (10-09-2012), Hẹn Ước Bồ Công Anh (21-03-2014), hd87n1 (21-03-2012), heaven96 (31-10-2011), helpme85 (17-07-2012), helpmeyour (18-02-2013), henchiyb (18-10-2011), heocon89 (10-09-2012), HGMinh95 (01-06-2012), hiephiep12 (22-10-2011), hieu04 (22-10-2011), hieu2906090 (24-10-2011), hieua44 (11-11-2011), hieuag (12-11-2011), hieunghiabk (17-05-2013), hinatasama (28-04-2012), ho0dsen (24-07-2012), hoainhanst (14-02-2012), hoanan333 (17-10-2011), hoang906 (17-03-2012), hoangbin27 (21-08-2012), hoangboro65 (14-07-2013), hoangchieu1012 (15-03-2012), hoanglong19xx (20-05-2012), hoangmhmhd (29-08-2012), hoangthanggroup (20-02-2012), hoangthanhnd (16-04-2012), hoangtuan1995 (17-10-2011), hoangtuthanhman (29-10-2011), hoangvinh2233 (29-09-2013), hoatkh (25-02-2012), hocmai9 (14-02-2012), hohohehekg000 (10-06-2012), hoihanlamcuocdoi (15-08-2012), honeyta (03-02-2012), hotkyo115 (18-10-2011), htdangkhoa (12-11-2011), huavancuong098 (17-10-2011), hunga123456789 (08-07-2012), hungby1110 (02-05-2012), hungmanh_95 (06-04-2012), hungmittq (13-02-2012), hungvtcvip (09-01-2013), Hung_tn88 (20-04-2012), huntertranphu (20-10-2011), huuchi207 (09-01-2012), huuphuoclx (20-03-2012), huutai (06-11-2011), huuthobacninh (15-04-2012), huutoan01 (14-03-2012), huyeh (02-02-2012), huyen_m2m (20-03-2012), huyhaobmt (13-05-2013), huyhoanght92 (20-03-2012), huykhist (18-10-2011), huykylan20 (17-10-2011), huynhbaostv08 (29-10-2011), huynhlongb (03-11-2011), huy_0209 (12-02-2012), hv4me (07-03-2012), HVTXXTVH (20-10-2011), hy_247 (01-07-2013), iachaykg (02-10-2012), iamtheo (21-05-2012), idians (10-11-2011), IIsharkoII (20-08-2012), infinity0 (19-10-2011), intermediate (01-02-2012), InterPol_It (17-10-2011), Inu_Yasha550 (23-12-2012), i_love_green (05-11-2011), ﹀︽︾﹡Miyuu ﹀︽︾﹡ (25-07-2012), jackal13 (18-02-2012), jackycafe942011 (09-01-2012), jakejenny (18-10-2011), JallyJoomJeep (16-04-2012), JamesDang_9x (20-03-2012), Jasonken9x (24-08-2012), jatty (09-08-2012), jean9x1st (20-07-2012), JENNY ™ (31-10-2011), jerry.nhoxk (26-12-2012), jerry69 (21-10-2011), jessica_nguyen91 (14-07-2012), jimmy28004 (26-11-2013), Johnny Blaze (04-03-2013), kaiba kun (23-05-2012), kak102 (04-04-2012), kaka_haha (06-10-2012), kakike223 (17-10-2011), Kamejoko1996 (12-11-2011), kangta000 (21-10-2011), katana1996 (26-10-2011), kataro92 (30-05-2012), kói98x (04-11-2011), kdmd_vt (17-10-2011), kebactinh200315 (13-11-2012), kebathanh1 (26-10-2011), kecatin (17-07-2012), kendyno (10-04-2012), kenken1995 (17-03-2013), KeoKuKo (18-10-2011), kevotinh_2002 (12-12-2012), khabachkhoa (13-02-2012), khang14041995 (14-05-2012), khóa (15-04-2012), khoabachpro (15-05-2012), khoahao93 (10-12-2013), khoatamca (04-11-2011), khoisteve (20-01-2013), khong k (09-04-2012), Kiếm Ma (11-11-2011), kid1412.vn (11-05-2012), kidboy610 (07-02-2012), kiemma11 (02-02-2012), kiemmavotinh (12-11-2012), kienblack1102 (04-10-2012), kieu 984 (30-07-2012), killua142 (11-11-2011), kingduykhanh (03-09-2012), kinghung21st (20-12-2011), kipokitxin (18-12-2013), kiponline2001 (28-05-2012), kitou (16-03-2012), kizao (18-06-2013), kizeligh (18-06-2013), kjsryan (21-10-2011), klaight (09-01-2012), kn_155 (02-07-2012), kob_jb (31-01-2012), kodematem102 (01-07-2012), koilady (25-09-2012), koolboy188 (12-05-2012), kororo1989 (21-10-2011), ks001 (17-07-2012), kudo9x07 (14-05-2012), kuli12 (24-03-2012), kupjndepzaj (14-08-2012), kutin195 (01-06-2012), ku_te_99 (10-08-2012), L-Magic (09-09-2012), lacodi (21-11-2011), lamborghiniGT (31-10-2011), langtu347 (23-10-2011), langtudeptrai1993 (25-04-2012), langtuvt90 (09-05-2013), lapnet9x (26-11-2013), lcly1996 (21-11-2011), le.hoang.95 (15-05-2012), leahdizonkp (20-04-2012), lecanhduonghd (16-07-2012), leeboy (18-07-2012), leevhien (20-03-2012), legend92no1 (09-04-2012), lephuocloi (01-02-2012), leviethungnet (10-01-2013), levinh2707 (11-04-2012), levokien11 (07-04-2012), LieToMe_88 (26-12-2012), lighter300 (11-04-2012), Like is afternoon (20-10-2011), lilooo009 (02-10-2013), linhcuem (04-02-2012), linhdan_01 (01-12-2013), linhss (14-05-2012), llvllr.H (28-10-2012), lnanh81 (15-11-2011), lnanhkhoa (26-04-2012), lo hai dang (17-10-2011), loccaloccoc (26-10-2011), Logachune (23-11-2013), loi403_spk08 (31-10-2011), loianhhua_090 (14-05-2012), lonelystar260792 (16-12-2011), longhach1811 (27-04-2012), LordofKnight93 (02-11-2011), love198 (17-10-2011), lovemice (17-10-2011), lovepcc (17-10-2011), lovesecret0110 (12-03-2012), loweet (18-10-2011), ltgiang_bl (15-11-2011), Luansuper_852 (29-12-2012), luckylucky_boom (23-09-2012), Luckytep (17-10-2011), lucys1 (04-09-2013), lukyangel123 (22-10-2011), luncutun (05-08-2012), luonganhbinh (26-06-2012), luongnhoxtv (22-12-2012), lupanh7 (09-04-2012), luxkiboy (16-04-2012), LuxuryFi (28-04-2013), M.D.Luffy_MR (26-05-2012), MaDaoTuyetAnh (25-07-2013), maddoom (11-05-2012), magic [Z] (28-10-2011), magicter (14-12-2011), Mainz (20-03-2012), makoto93 (02-02-2012), malecoc (04-02-2013), malongden (01-11-2011), manchester.lnh20 (27-02-2012), MANU_MYM ™ (18-10-2011), marks_tam (19-10-2011), Mask_ (03-04-2012), MasterChief1998 (30-04-2012), matel (17-05-2013), mat_ong (19-04-2012), mavuong95 (20-03-2012), mavuongno1 (30-10-2011), mbu741 (09-11-2011), mducbg (26-10-2011), melodymelo (16-07-2012), melonkute (29-12-2012), meokuro25 (27-12-2012), miencattrang0120 (12-02-2012), migbay (20-07-2012), mikelhpdatke (03-05-2012), minato99 (10-09-2013), minhhuu88 (17-10-2011), minhlasieunhan (04-10-2012), minhlong2010 (26-10-2011), minhphung171093 (15-02-2012), minhphuongmp (26-04-2012), minhtam2795 (03-04-2012), minhtripro201 (22-09-2012), miss39 (21-05-2012), Mix Style (28-11-2012), mjnh2307 (06-10-2013), monkeyfly (05-03-2012), Mr..Ngố (13-06-2012), Mr.DuO (17-12-2011), mr.equal (19-01-2013), Mr.Otto (17-05-2013), mr.pass (18-10-2011), MrBiAn (31-10-2011), mrdk1102 (21-03-2012), MrDoraemon1996 (18-02-2012), mrgeni (29-08-2012), mrhike007 (19-10-2011), MrSuperDepzai (12-11-2011), mrvolcano (28-04-2013), Mr[HVT] (11-11-2011), mr_fire (20-03-2012), Mr_Kute.Ay_131 (22-11-2012), muabuon93 (21-05-2012), n090d2tt33 (29-05-2012), N2PhiVu (31-08-2012), nam9194 (05-09-2012), namanhppo (11-11-2011), namhoangnguyen8 (09-08-2012), Namhue93 (18-10-2011), namlun798 (18-10-2011), namze7 (21-03-2012), nam_nem (11-11-2011), nawasaky (08-08-2012), nec.trantuan (17-10-2011), Necrovision (01-02-2012), nemonautilux (26-01-2012), neoexpress (05-11-2011), nero10999 (10-07-2012), nevercry1 (17-10-2011), NeverLes'tYouGo (01-08-2012), Ngannhi09 (16-02-2014), ngọc_lyn (26-04-2012), ngoaini52 (06-03-2012), ngocchienbk73 (17-10-2011), ngoclevi (17-10-2011), ngoclong2790 (16-03-2012), ngocmatau (14-02-2012), ngoc_trung (21-03-2012), Ngoi_sao_may_man (03-05-2013), ngongiophieudieu (09-03-2012), ngphutien (08-05-2012), nguoikisu (12-08-2012), nguyehoang999 (27-10-2011), nguyendoan275 (13-08-2012), nguyenducnam1996 (22-06-2012), nguyenhue741 (25-05-2012), nguyenhuuphucc (15-04-2012), nguyenhuynhduc (02-09-2012), nguyenline (03-02-2012), nguyenmapdich (12-05-2012), nguyentruongky (29-11-2011), nguyenvantuanspkt (19-10-2011), nguyenvtgcnn (22-11-2011), nguyen_huu_hung (17-10-2011), Người_đi_mưa (08-11-2011), nh0kfuc_sad (01-08-2012), nh0kkute718 (12-02-2012), nh0x_s0ck_20_10 (24-10-2011), nhan5252 (18-10-2012), nhanvvv (03-04-2012), nhatbcr (13-03-2012), nhathuy6a4 (19-06-2013), nhatthi12101996 (10-07-2012), nhattruongRM (15-05-2012), nhókRain (11-07-2012), nhcnhc92 (24-01-2013), nhiepphong13 (11-06-2012), nhincaigi95 (19-10-2011), nhocct09 (26-01-2012), nhockrapppp (08-04-2012), nhocquay255208 (05-11-2011), nhoculiz (04-12-2012), nhocute135 (20-03-2012), nhoc_lovedh (03-02-2012), nhoflong (18-06-2013), nhoksock2504 (14-05-2012), nhoxsieuway (07-04-2012), nhuthuy_89 (21-05-2012), nic87 (23-10-2011), nicola_tes (17-10-2011), niken29 (17-10-2011), ninja107 (26-04-2012), nmdtl (16-12-2011), nnvuabtb (06-09-2012), noel_trang (03-04-2012), noilacrang (19-10-2011), Nonamehero (16-02-2012), NouMestalla (29-10-2011), nouvosxfi (18-08-2012), nqminhuit (20-03-2012), ntbinh2015 (10-11-2011), nthoai91 (18-10-2011), ntsoncom (05-07-2012), numberone1401 (21-09-2012), numberone_108 (24-08-2013), nupi.vn (25-10-2012), nvteevn (11-11-2011), o0_mrduong_0o (13-01-2012), o0_mrhai_0o (27-11-2013), omegabk (06-04-2012), On Your Mark™ (29-12-2012), onlyhit (07-11-2011), optimus19 (14-03-2013), p0ykutepz0vl (27-10-2011), paranoid181996 (21-03-2012), paranoid1996 (19-10-2011), Passkol (22-10-2011), payhate (29-05-2012), PéBông (19-10-2011), peskeygirl (17-10-2011), peternhong (29-07-2012), pham0hoang (17-03-2012), phamcongtu15 (07-09-2012), phamduy5393104 (17-10-2011), phamquocdatcute (26-03-2012), phamtatt (08-02-2014), phamtuanknkaht (07-07-2012), phandiephoan (02-07-2012), phanminhduc12345 (29-12-2012), phanngocthangdht (03-09-2012), phidangduccuong (22-01-2013), phongpt58 (17-08-2012), photphotrang123 (09-09-2012), phucgiangnam (02-05-2012), phucnhoc1988 (05-03-2012), phuong90bkdn (13-05-2012), phuthuyden_217 (02-02-2012), pipi1431 (20-03-2013), pippo273 (05-12-2011), polloll218 (07-07-2012), pro bin 318 (09-11-2012), progamer000 (22-03-2013), prolinktinh (08-05-2012), ptvd (29-02-2012), pucabp (13-07-2012), quanghuy0234 (18-10-2011), quangsang90_nd (26-03-2012), quangsu0604 (11-04-2012), QUANGVU8301 (03-02-2013), quenmatpass (24-10-2011), quikent9x (09-09-2012), quyet1990 (12-08-2012), Quynhan1910 (10-06-2012), quynhhotvop (28-03-2013), R10_98 (24-05-2013), racerfire (03-05-2012), rank9x (14-02-2012), ratchet12 (12-08-2012), Regent (29-11-2011), Rich92 (27-02-2012), Rio_kute (24-10-2011), rockmannhut123 (11-05-2012), ronda113thien (27-04-2012), rongdo5140 (19-03-2012), royal19x (03-05-2013), ruacon_288 (17-07-2012), rubjk_boy (21-11-2011), s2bjmbjm (26-07-2012), sadasa (26-02-2012), saint1001 (05-12-2011), sais (28-04-2013), salemlem177 (14-04-2012), samaka (22-05-2012), sangcuibap (03-05-2013), sang_it8x (17-10-2011), sanhxuanthien (27-10-2012), saochita (10-06-2012), saosang21 (16-12-2012), Sau_Beo20391 (11-11-2011), SốngBằngTìnhCảm (22-03-2012), sbo641581 (26-10-2011), seven7_ct (16-12-2011), sh0ck_hang (03-04-2012), shadowfiend123 (17-10-2011), sherlockhome_shinichi (30-03-2012), ShinMap1105 (02-02-2012), sieu xa thu (08-04-2012), sieuclub.nadog (05-03-2014), sieuzip (08-10-2012), siru1993 (25-10-2011), skyboy_duongpho (26-11-2011), skyh2g (23-07-2012), SlimPear (04-09-2012), Smile 4-Ever (19-03-2012), smileo0o (26-08-2012), smocker (03-08-2012), sn0w.prjnce (20-03-2012), SockNhoPro (15-04-2012), soildsnake (04-05-2012), solomen341 (15-03-2014), son12 (15-02-2012), soncon247 (18-10-2011), son_vip_pro (20-04-2012), spallphi92 (18-10-2011), spyware (20-03-2012), SS0111.01 (06-02-2012), star19911 (10-09-2012), star_lonely2107 (11-11-2011), stedman (09-07-2013), stonebreaker (05-11-2011), super chicken (27-10-2011), SuPERGIRL1996 (28-11-2011), superpig7574 (02-06-2012), Super_Fool_1_4 (14-11-2011), suri123vn2000 (08-06-2013), suynghitrong (08-04-2012), sympathize (04-11-2011), t0tym95 (20-03-2012), takizu3 (17-10-2011), takizu4 (31-10-2011), talama12345 (17-06-2012), tamlong7 (15-02-2012), tanduy02 (11-11-2011), taodo2291 (22-11-2011), Tap_Su_Tèle (23-03-2012), tenvaynomoihay (16-04-2012), th2nhth2nh (18-10-2011), thach192 (10-08-2012), thai lau (07-03-2012), thaian90 (01-02-2012), thainguyen92 (07-04-2012), thaisalem79 (15-07-2012), thanchet209 (12-05-2012), thanchet_tk21 (23-03-2012), thangnd_1211 (13-05-2012), thangnospam (17-10-2011), thanh14021990 (26-12-2012), thanh8p (19-10-2011), thanhdoanh90 (28-11-2013), thanhf55555 (27-08-2012), thanhhung7791 (17-05-2012), thanhlam591987 (09-05-2013), thanhvienga123 (01-09-2012), thanmanh (11-04-2012), thauha2 (24-10-2011), thebestgamer (10-11-2011), TheBlackHacker (03-04-2012), theboy_vip (25-10-2012), thedeap (26-03-2012), theghost102 (02-11-2011), themiz1995 (20-03-2012), thevalentine1988 (10-11-2011), thevinhtrang (05-11-2011), Thiếu Gia Ngốc™ (21-06-2013), thien3289 (26-10-2011), thien8x (18-10-2011), thienduonggoimo (16-01-2013), thienkhiem0504 (22-08-2012), thienlan54 (04-11-2011), thienlong5253 (28-03-2012), thienvandac7 (02-09-2012), thieupham104 (25-01-2014), thihuyet (27-11-2011), thinhrost1 (16-05-2013), thocon1127 (01-11-2011), ThoiThiKeVay (26-10-2011), thong0co (21-10-2012), thong8835 (04-12-2012), thongminh123 (03-05-2012), thongvtvt2 (17-10-2011), ThoSanGa (21-10-2011), thothan (17-10-2011), thuanlord (14-11-2011), thuantigo (02-08-2013), thuatru (11-02-2012), thuongtienthuong (13-05-2012), ticbdk92 (14-10-2012), tidusbmt (25-10-2011), tiemtraicay (18-10-2011), tienthe123 (18-10-2011), tiffanysnsd92 (24-07-2012), Timuskie (03-04-2012), tinhl6 (30-03-2012), tinhnhula (12-11-2011), tinhyeutoihat (13-12-2011), tintucin (08-02-2014), tn2425 (19-07-2012), toanbavu (17-10-2011), toandinh85@yahoo (12-11-2012), tocroipro (26-03-2012), toilaaikilan (06-11-2011), Tony1963 (14-11-2011), toofastolive (20-03-2012), totototo1 (11-11-2011), tqpt93 (01-02-2012), traimuong (29-08-2012), TranDuy1990 (24-10-2012), tranhoan2710 (20-10-2011), transitmoi (26-03-2012), trantam1204 (05-11-2011), trantuy_010990 (03-07-2012), Tran_Ngoc_Hao (27-05-2012), trigiang27 (21-08-2012), trinhquanha (01-10-2012), trjnhanh (21-03-2012), trudu181 (22-11-2011), trungduc195 (18-08-2012), trunghieu213 (09-09-2012), trungoc138 (26-11-2013), truonganvn (27-08-2012), truongn843 (27-10-2012), tthanh381 (18-02-2013), tuaniit (09-08-2012), tuanpro103 (30-11-2011), tuanson1991 (19-09-2012), tucodon091 (10-11-2011), tudhlh01 (24-10-2011), tungbengham (03-08-2012), tungvipo0o (10-11-2011), tyrava (22-09-2012), UberZoom (08-04-2012), ufodoctor (10-06-2012), uyen.binh (23-02-2012), v.i.p.p.r.o (05-12-2011), vantin_nll (02-11-2011), Vô Tình (12-11-2011), VôThậpTam (29-10-2011), Vạ Vật (30-04-2013), Vẽ[]1..Nỗi[]Nhớ (10-10-2012), vboyntv (21-06-2012), venus1412 (25-03-2012), Vermissen (28-10-2011), vermouth_31% (09-06-2012), very_very_normal (04-03-2012), vethe2 (26-10-2011), vhitk6d (29-10-2011), viet165076373 (17-10-2011), vietdung_it (17-10-2011), viethuan15 (05-04-2012), vietlop89 (31-12-2011), vilunvt1 (20-07-2012), vinhtuong_1995 (12-05-2012), vinytran_dh (07-09-2012), vippo3 (30-06-2012), Vito Scaletta (19-09-2012), VN-zombie (07-02-2012), vn-zoom.com.rar (14-05-2012), vn01698125241 (03-04-2012), vnmanhvnlc (22-03-2012), VNZnongian23 (22-03-2013), vnzoom_tam (05-11-2011), VNZ[King] (27-10-2013), voanhkute2806 (25-04-2012), vodich2895 (27-05-2012), voldemort_cao (02-11-2011), votinh47 (12-11-2011), votinh477 (21-09-2013), votinh_why (25-04-2012), votrongsu (03-05-2012), votruongiang (27-10-2011), vsboys (07-04-2012), vuanet103 (18-10-2011), vuheo1996 (05-08-2012), vuhopkep (03-02-2012), vuongthanhtq (31-10-2011), vuquangdiep90 (21-08-2012), vuquangict (22-10-2011), vuthanhcong12333 (21-03-2012), vuthanhlongpdt (22-02-2012), vxut1234 (03-09-2012), W32.Sality.AT (20-10-2011), wallwall62 (17-10-2011), wanvu333 (27-01-2012), watachitl (16-03-2012), Wimnguyen9x (25-09-2012), winter_avatar (31-10-2012), wjnker (07-05-2012), worms32 (11-11-2011), XaPhia0095 (23-10-2011), Xấu Trai Dai Sức (22-11-2011), xiaoling87 (20-03-2012), xilip_rach (24-05-2013), xomthay01 (18-10-2011), xuanky99 (17-10-2011), xuanlovevnzoom (27-07-2012), xwhatl0vex (17-02-2012), Yêu YoonA (27-05-2012), ydskrieng (04-03-2012), yeutatca (09-04-2012), yoyovolam (23-05-2012), Yukirin Daisuki (11-07-2012), zaizai_vjp (02-02-2012), zaZay0 (24-09-2012), zerostones (20-03-2012), zeta3 (03-03-2012), zhoutai090 (23-09-2012), Zjukut3's ck (16-09-2012), zmamdkm (23-07-2013), zmz3tzn (08-05-2012), Zom8x (01-08-2012), zzduelmaster (12-11-2011), zZPoor HackerZz (20-10-2011), zzuniversezz (07-03-2013), [1st]…End (18-09-2012), [JP]DH-Kun (17-10-2011), [MU]_1st (22-10-2011), [N][A][D] (14-08-2012), Ăn Mày (17-10-2011), đông_tà (17-10-2011), _syn_ (10-01-2012), ___DarkSaber___ (19-10-2011)

 3. #2
  huavancuong098's Avatar
  huavancuong098 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn [V-Z] Designer Team
  Tham gia
  Mar 2009
  Bài
  1.897
  Cảm ơn
  985
  Điểm
  1.833/655 bài viết
  VR power
  0

  Default

  hay hay chuẩn khỏi chỉnh
  Tên Huỳnh Trung Thuận 10/8/1995 Địa chỉ Khánh Hòa
  Chuyên thiết kế phim về pinnacle, after effect, corel,...
  Đang làm dạy After effect online
  Chi tiết liên hệ Thuận Nero, - Yahoo trungthuan1995 (Khi Pm phải để yahoo phải để yahoo hiện và ghi có dấu. Không đúng yêu cầu không trả lời).

 4. Có 18 thành viên cảm ơn huavancuong098 cho bài viết này:
  9x_conduongtoidi (26-08-2012), dragon9428 (21-09-2012), drdongthan (20-06-2012), Eagle Green (29-09-2012), jakejenny (04-11-2011), kizao (18-06-2013), malecoc (04-02-2013), ngoclevi (17-10-2011), nh0kkute718 (12-02-2012), nhocquay255208 (05-11-2011), paranoid181996 (19-05-2013), paranoid1996 (12-03-2012), sympathize (04-11-2011), ThoiThiKeVay (26-10-2011), toofastolive (20-03-2012), traimuong (29-08-2012), Vạ Vật (30-04-2013), zaZay0 (24-09-2012)

 5. #3
  huypro's Avatar
  huypro vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Dec 2007
  Bài
  1.366
  Cảm ơn
  179
  Điểm
  823/342 bài viết
  VR power
  0

  Default

  chưa nhìn thấy ảnh nào nhưng cư comment cái cho nó sôi động . hà hà

 6. Có 10 thành viên cảm ơn huypro cho bài viết này:
  Eagle Green (29-09-2012), familymen (11-08-2012), jakejenny (04-11-2011), nh0kkute718 (12-02-2012), nhocquay255208 (05-11-2011), paranoid1996 (12-03-2012), salemlem177 (14-04-2012), sympathize (04-11-2011), thangnospam (17-10-2011), ThoiThiKeVay (26-10-2011)

 7. #4
  xuanky99's Avatar
  xuanky99 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  Nov 2010
  Đến từ
  TP Hồ Chí Minh
  Bài
  316
  Cảm ơn
  364
  Điểm
  85/62 bài viết
  VR power
  0

  Default

  đúng là nô ngày càng nguy hiểm. thanks bác

  Chuyện gì có thể làm ngày mai thì chớ có làm trong hôm nay

 8. Có 5 thành viên cảm ơn xuanky99 cho bài viết này:
  Eagle Green (29-09-2012), jakejenny (04-11-2011), nh0kkute718 (12-02-2012), nhocquay255208 (05-11-2011), paranoid1996 (12-03-2012)

 9. #5
  thangnospam's Avatar
  thangnospam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Bạc
  Tham gia
  Mar 2011
  Đến từ
  TpHCM
  Bài
  2.846
  Cảm ơn
  12.418
  Điểm
  8.440/1.421 bài viết
  VR power
  0

  Default

  hay hay, khỏi chỉnh luôn, chủ topic cho hỏi đoạn này không hiểu


 10. Có 19 thành viên cảm ơn thangnospam cho bài viết này:
  akkaa (30-06-2012), daisukina (05-08-2012), Eagle Green (29-09-2012), kiemma11 (18-10-2011), leahdizonkp (20-04-2012), lumos07 (11-04-2012), Mainz (26-03-2012), nh0kkute718 (12-02-2012), nhocquay255208 (05-11-2011), nhoksock2504 (14-05-2012), paranoid1996 (30-10-2011), saint1001 (05-12-2011), spyware (20-03-2012), thanglangtu_87 (19-08-2012), ThoiThiKeVay (26-10-2011), traimuong (29-08-2012), vn01698125241 (03-04-2012), Zjukut3's ck (16-09-2012), [MU]_1st (22-10-2011)

 11. #6
  laphungtien2006's Avatar
  laphungtien2006 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  May 2010
  Đến từ
  Thung Lũng Tình Yêu
  Bài
  987
  Cảm ơn
  67
  Điểm
  396/175 bài viết
  VR power
  0

  Default

  hay,pót tiếp đi bạn b=hiền

 12. Có 7 thành viên cảm ơn laphungtien2006 cho bài viết này:
  °HQ°|Aªnonymous™|VN-Z (22-11-2012), Eagle Green (29-09-2012), jakejenny (04-11-2011), nh0kkute718 (12-02-2012), nhocquay255208 (05-11-2011), traimuong (29-08-2012), tuanson1991 (19-09-2012)

 13. #7
  Tham gia
  Oct 2008
  Đến từ
  ̶N̶̶ơ̶̶i̶ ̶t̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶y̶̶ê̶̶u̶ ̶b̶̶ắ̶̶t̶ ̶đ̶̶ầ̶̶u̶
  Bài
  2.642
  Cảm ơn
  1.678
  Điểm
  9.857/956 bài viết
  VR power
  0

  Default

  Trích thangnospam View Post
  hay hay, khỏi chỉnh luôn, chủ topic cho hỏi đoạn này không hiểu

  Cái này 18+
  Trẻ con ko nên hỉu

 14. Có 13 thành viên cảm ơn JAKIEN ™ cho bài viết này:
  9x_conduongtoidi (26-08-2012), Eagle Green (29-09-2012), jakejenny (04-11-2011), malecoc (04-02-2013), MANU_MYM ™ (03-11-2011), mducbg (26-10-2011), minhtam2795 (03-04-2012), nh0kkute718 (12-02-2012), nhocquay255208 (05-11-2011), paranoid1996 (30-10-2011), s2bjmbjm (26-07-2012), traimuong (29-08-2012), Vạ Vật (30-04-2013)

 15. #8
  lvphuong01's Avatar
  lvphuong01 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Oct 2010
  Đến từ
  Cần Thơ
  Bài
  247
  Cảm ơn
  117
  Điểm
  79/50 bài viết
  VR power
  0

  Default

  Trích JAKIEN ™ View Post
  Cái này 18+
  Trẻ con ko nên hỉu
  Từ từ rồi cũng sẽ hiễu.

 16. Có 3 thành viên cảm ơn lvphuong01 cho bài viết này:
  Eagle Green (29-09-2012), nh0kkute718 (12-02-2012), nhocquay255208 (05-11-2011)

 17. #9
  alohami's Avatar
  alohami vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Apr 2011
  Bài
  72
  Cảm ơn
  21
  Điểm
  24/20 bài viết
  VR power
  0

  Default

  còn nữa không pác up lên đi đừng có để dành e thik nhứt a nô

 18. Có 2 thành viên cảm ơn alohami cho bài viết này:
  nh0kkute718 (12-02-2012), nhocquay255208 (05-11-2011)

 19. #10
  giotsuongbuon_03's Avatar
  giotsuongbuon_03 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  ♥♥ Hạnh phúc ảo ♥♥
  ♥♥ Mod thân thiện ♥♥
  Tham gia
  Jan 2011
  Đến từ
  Nơi bí mật nhất ^_^
  Bài
  7.691
  Cảm ơn
  632
  Điểm
  7.903/3.143 bài viết
  VR power
  0

  Default

  Từ ngữ sâu xa nên ko ai hiểu được
  Thay vì là 1 đoá hoa không biết khi nào sẽ tàn úa, tôi muốn như loài cỏ dại, kiên cường tồn tại mãi mãi......


 20. Có 4 thành viên cảm ơn giotsuongbuon_03 cho bài viết này:
  nh0kkute718 (12-02-2012), nhocquay255208 (05-11-2011), phanminhduc12345 (29-12-2012), vietdung_it (12-12-2012)

 21. #11
  ʞɯ-uǝʎnƃuǝl's Avatar
  ʞɯ-uǝʎnƃuǝl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Sep 2011
  Bài
  1.276
  Cảm ơn
  174
  Điểm
  377/259 bài viết
  VR power
  0

  Default

  hay, toàn những cái mới

 22. Có 2 thành viên cảm ơn ʞɯ-uǝʎnƃuǝl cho bài viết này:
  nh0kkute718 (12-02-2012), nhocquay255208 (05-11-2011)

 23. #12
  peskeygirl's Avatar
  peskeygirl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Bạc Chấm
  Tham gia
  Jun 2011
  Đến từ
  full house
  Bài
  4.161
  Cảm ơn
  1.232
  Điểm
  5.542/1.676 bài viết
  VR power
  0

  Default

  chém kỉu nỳ.... chết chứ chẳng chơi... (chết vì tức )


  Hidden Content

  không gì k không thể... quan trọng là ta có muốn làm hay không

 24. Có 3 thành viên cảm ơn peskeygirl cho bài viết này:
  nh0kkute718 (12-02-2012), nhocquay255208 (05-11-2011), vinytran_dh (02-07-2012)

 25. #13
  boyloveg's Avatar
  boyloveg vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Jun 2008
  Bài
  14
  Cảm ơn
  32
  Điểm
  3/2 bài viết
  VR power
  0

  Default

  chả thấy cái nút thank nó ở đâu cả......

 26. Có 2 thành viên cảm ơn boyloveg cho bài viết này:
  nh0kkute718 (12-02-2012), nhocquay255208 (05-11-2011)

 27. #14
  bichhoapro.du's Avatar
  bichhoapro.du vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Oct 2010
  Bài
  82
  Cảm ơn
  81
  Điểm
  18/15 bài viết
  VR power
  0

  Default

  2` K đỡ được tks nhìu

 28. Có 2 thành viên cảm ơn bichhoapro.du cho bài viết này:
  nh0kkute718 (12-02-2012), nhocquay255208 (05-11-2011)

 29. #15
  toanbavu's Avatar
  toanbavu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Oct 2008
  Bài
  61
  Cảm ơn
  356
  Điểm
  9/7 bài viết
  VR power
  0

  Default

  Nô dạo này nguy hiểm quá.

 30. Có 3 thành viên cảm ơn toanbavu cho bài viết này:
  nh0kkute718 (12-02-2012), nhocquay255208 (05-11-2011), paranoid1996 (19-10-2011)

 

 
Trang 1/31 1 2 3 11 ... cuốicuối

Tag của Đề tài này

Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •