Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Việc Làm - Tuyển Dụng

Tool up ảnh VN-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Xuất hiện kênh Giải Trí Mới Toanh

AZ CRM Phần mềm Quản lý khách hàng toàn diện

For SponsoredTrang 1/42 1 2 3 11 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 618
 1. #1
  tanduong028's Avatar
  tanduong028 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài
  261
  Cảm ơn
  79
  Điểm
  766/88 bài viết

  Thumbs up [Tanduong028]Tổng hợp Paris By Night 1->106+(link nhanh)

  Ch?c kh?ng c?n ph?i gi?i thi?u v? Paris By Night n?a,1 chuong trình ca nh?c-hài d?c s?c,mang tính dân t?c sâu s?c và nh?n du?c r?t nhi?u tình c?m c?a c?ng d?ng h?i ngo?i cung nhu trong nu?c.

  M?t vài thông tin v? PBN

  Ð?nh d?ng: Chuong trình ca nh?c k?ch
  Sáng l?p: Tô Van Lai
  Phát tri?n: Marie Tô- Paul Hu?nh
  D?n chuong trình:Nguy?n Ng?c Ng?n -Nguy?n Cao K? Duyên
  Qu?c gia: Hoa K?-Canada-Pháp-Australia-Hàn qu?c
  S? t?p: 104+
  Th?i lu?ng : Kho?ng 4-5 gi?
  Trình chi?u : Phát sóng 1983 - nay

  Nh?ng ngh? si dã t?ng d?ng trên sân kh?u Paris By Night, x?p theo th? t? ABC.
  N?
  Ái Thanh - Ái Vân - Amy Vu - Angela Trâm Anh - B?ch Y?n - B?o Hân - B?o Ng?c - Bé Tí - Bích Chiêu - C?m Ly (PBN 92) - Châu Ng?c - Dalena - Di?m Liên - Di?m Suong - Hà Phuong - Hà Thanh - H? Vy - H?ng Nga - H? L? Thu - H?a Mi - Hoàng Bích - Hoàng Lan - Hoàng Ly - Hoàng Oanh - Hollie Thanh Ng?c - H?ng Ðào - Huong Giang - Huong Lan - Huong Tho - Huong Th?y - Jenny Loan - Jeon Hye Bin - Khánh Hà - Khánh Ly - Ki?u Oanh - K? Phuong Uyên - La Suong Suong - Lam Anh - Lan Anh - L? Thu - Lê Uyên - Lilian - Lynda Trang Ðài - Loan Châu - Luu Bích - Mai Thiên Vân - Minh Phu?ng - Minh Tuy?t - M? Huy?n - M? Lan - M? Linh - M? Trinh - Ng?c Ánh (PBN 53) - Ng?c Anh (PBN 96) - Ng?c Ðan Thanh - Ng?c H? - Ng?c Hu? - Ng?c Huong - Ng?c Lan - Ng?c Liên - Ng?c Loan - Ng?c Minh - Ng?c Thúy - Nguy?n Cao K? Duyên - Nguy?t Anh - Nhu Loan - Nhu Qu?nh - Nhu Mai - Phi Khanh - Phi Nhung - Candice Phi Phi - Phuong Di?m H?nh - Phuong Dung - Phuong H?ng Qu? - Phuong Khanh - Phuong Loan - Phuong Nguyên - Phuong Vy - Qu?nh Vi - Shayla Kim - Son Ca - Son Tuy?n - Tâm Ðoan - Thái Hi?n - Thái Thanh - Thái Th?o - Thanh Hà - Thanh Lan - Thanh Mai - Thanh Trúc - Th?o Mi - Thiên Kim - Thu Phuong - Thu? Duong - Thúy Nga - Th?y Tiên - Thùy Vân - Tóc Tiên - Tr?n Thu Hà - Trang Thanh Lan - Tri?u B?o Vi - Trúc Lam - Trúc Linh - Trúc Mai - Trúc Qu?nh - Tú Quyên - Uyên Chi - Vân Qu?nh - Vi?t Huong - Ý Lan - Bé Xuân Mai - Ý Nhi - Y?n Mai

  Nam
  Adam H? - Andy Vu - Anh Dung - B?ng Ki?u - Bé M?p - Calvin Hi?p - Ch? Linh - Chí Tài - Chí Tâm - Christophe - Ð?ng Tru?ng Phát - David Meng - Don H? - Ð?c Huy - Ð?c Thành - Duong Tri?u Vu - Duy H?nh - Duy Quang - Duy Trác - Duy Tru?ng - Elvis Phuong - Fu Man Chu - Henry Chúc - Hoài Linh - Hoài Nam - Hoài Phuong - Hoài Tâm - Hoàng Thi Thao - H?u L?c - Huy Tâm - Hu?nh Gia Tu?n - Hu?nh Thi - Joseph Hi?u - Bé Kevin Phan - Khánh Hoàng - Ki?u Hung - Ki?u Linh - Kim Jong Kook - La Tho?i Tân - Lây Minh - Lê Quang - Lê Tín - Lê Toàn - Lê Uyên Phuong - Long H? - L? Liên - Luong Tùng Quang - Lý Duy Vu - Mai Qu?c Huy - Mai Ti?n Dung - M?nh Ðình - M?nh Qu?nh - Maurice Ð?t - Ngô Quang Minh - Ng?c Tr?ng - Nguy?n H?i - Nguy?n Hung - Nguy?n Huy - Nguy?n Ng?c Ng?n - Nguy?n Thành - Nguyên Th?o - Nguy?n Vuong Ð?nh - Nh?t Trung - Ph?m Kh?i Tu?n - Ph?m Long - Philip Huy - Quang Bình - Quang Dung - Quang Lê - Quang Minh - Quang Tu?n - Qu?c Anh - Qu?c Dung - Qu?c Hùng - Qu?c Tu?n - Rick Murphy - Roni Tr?n Bình Tr?ng - Sunny Luong - Tae Kyung Im - Taiphoon - Thái Châu - Thái Tài - Thanh Bùi - Thành Ðu?c - The Gin-Sen (Spencer & Evan Lê) - The Kings - Th? Son - Ti?n Dung - Tommy Ngô - Tr?n Ð?c - Tr?n Thái Hòa - Tr?n Thái Hòa 2 (PBN 86) - Tr?nh Lam - Trung Ch?nh - Tru?ng Vu - T? Công Ph?ng - Tu?n Ng?c - Tùng Châu - Tu?ng Nguyên - Van Chung - Van Phi Thông - Vân Son

  Mình l?p topic này d? t?ng h?p l?i cho m?i ngu?i d? download,các b?n cùng ?ng h? nha(uu tiên link MF-MU-4SHARE-MEGA-FSHARE)

  Danh sách chuong trình Paris By Night t? tru?c t?i nay

  106 Paris By Night 106 :Lụa
  105 Paris By Night 105 :Người tình
  104 Paris By Night 104 : B?c tranh cu?c d?i
  103 Paris By Night 103 : Tình s? trong âm nh?c
  102 Paris By Night 102 : Nh?c Yêu C?u LAM PHUONG
  101 Paris By Night 101 : H?nh Phúc Ð?u nam
  100 Paris By Night 100 : 27 nam Ghi nh? m?t ch?ng du?ng
  Divas Paris By Night Divas: Ðêm h?i ng? c?a các n? siêu sao
  99 Paris By Night 99: Tôi là ngu?i Vi?t Nam
  98 Paris By Night 98: Fly With Us to Las Vegas
  97 Paris By Night 97: Celebrity Dancing 2 - Khiêu vu c?a các ngôi sao 2
  96 Paris By Night 96: Nh?c yêu c?u 2
  95 Paris By Night 95: Paris by Night 25th Anniversary (Part II): C?m on cu?c d?i
  94 Paris By Night 94: Paris by Night 25th Anniversary (Part I)
  93 Paris By Night 93: Celebrity Dancing - Khiêu vu c?a các ngôi sao
  92 Paris By Night 92: Nh?c yêu c?u
  91 Paris By Night 91: Hu?, Sài Gòn, Hà N?i
  90 Paris By Night 90: Chân dung ngu?i ph? n? Vi?t Nam
  89 Paris By Night 89: In Korea
  88 Paris By Night 88: Lam Phuong - Ðu?ng v? quê huong
  87 Paris By Night 87: PBN Talent Show - Finals
  86 Paris By Night 86: PBN Talent Show - Semi-Finals
  85 Paris By Night 85: Xuân trong k? ni?m
  84 Paris By Night 84: In Atlanta - Passport to Music & Fashion
  83 Paris By Night 83: Nh?ng khúc hát ân tình
  82 Paris By Night 82: Ti?u Vuong H?i
  81 Paris By Night 81: Âm nh?c không biên gi?i 2
  80 Paris By Night 80: T?t kh?p m?i nhà
  79 Paris By Night 79: Dreams
  78 Paris By Night 78: Ðu?ng xua
  77 Paris By Night 77: 30 nam vi?n x?
  76 Paris By Night 76: Xuân tha huong
  75 Paris By Night 75: V? mi?n Vi?n Ðông - Journey to the Far East
  74 Paris By Night 74: Hoa bu?m ngày xua
  73 Paris By Night 73: Song ca d?c bi?t - The Best of Duets
  72 Paris By Night 72: Ti?ng hát t? nh?p tim
  71 Paris By Night 71: 20th Anniversary
  70 Paris By Night 70: Thu ca
  69 Paris By Night 69: N? tình
  68 Paris By Night 68: N?a v?ng trang
  67 Paris By Night 67: In San Jose
  66 Paris By Night 66: Ngu?i tình và Quê huong
  65 Paris By Night 65: Yêu
  64 Paris By Night 64: Ðêm van ngh? thính phòng
  63 Paris By Night 63: Dòng th?i gian
  62 Paris By Night 62: Âm nh?c không biên gi?i
  61 Paris By Night 61: Sân kh?u cu?c d?i
  60 Paris By Night 60: Th?t tình
  59 Paris By Night 59: Cây da b?n cu
  58 Paris By Night 58: Nh?ng s?c màu trong k? ni?m
  57 Paris By Night 57: Th?i trang và Âm nh?c
  56 Paris By Night 56: Nh?ng dòng nh?c hôm nay
  55 Paris By Night 55: Du?i ánh n?ng M?t Tr?i
  54 Paris By Night 54: In Concert
  53 Paris By Night 53: Thiên du?ng là dây
  52 Paris By Night 52: Giã t? th? k?
  51 Paris By Night 51: We Like to Party
  50 Paris By Night 50
  49 Paris By Night 49: Chúng ta di mang theo quê huong
  48 Paris By Night 48: Hình ?nh cu?c d?i
  47 Paris By Night 47: Hoàng Thi Tho 2
  46 Paris By Night 46: 15th Anniversary Celebration
  45 Paris By Night 45: Vào h?
  44 Paris By Night 44: Ti?n
  43 Paris By Night 43: Ðàn bà
  42 Paris By Night 42: Dòng nh?c k? ni?m
  41 Paris By Night 41: Hoàng Thi Tho - M?t d?i cho âm nh?c
  40 Paris By Night 40: Yêu
  39 Paris By Night 39: Ánh dèn màu
  38 Paris By Night 38: In Toronto
  37 Paris By Night 37: In Las Vegas 2
  36 Paris By Night 36: In Houston
  35 Paris By Night 35
  34 Paris By Night 34: Made in Paris
  33 Paris By Night 33: Nh?c tình Ð?c Huy
  32 Paris By Night 32: 20 nam nhìn l?i
  31 Paris By Night 31
  30 Paris By Night 30: Ph?m Duy 2 - Ngu?i tình
  29 Paris By Night 29: In Las Vegas
  28 Paris By Night 28: Lam Phuong 2 - Dòng nh?c ti?p n?i - Sacrée Soirée 3
  27 Paris By Night 27: Ti?ng hát v?i cung dàn Van Ph?ng - Sacrée Soirée 2
  26 Paris By Night 26: Ðêm hoa dang - Sacrée Soirée 1
  25 Paris By Night 25: 25 Years Anniversary
  24 Paris By Night 24: 10th Anniversary
  23 Paris By Night 23: Th? gi?i muôn màu
  22 Paris By Night 22: 40 Nam âm nh?c Lam Phuong
  21 Paris By Night 21: Tình ca Ngô Th?y Miên
  20 Paris By Night 20: Tuy?t ph?m
  19 Paris By Night 19: Ph?m Duy - Tác ph?m và Con ngu?i
  18 Paris By Night 18: Merry Christmas
  17 Paris By Night 17: N?I BU?N CHÂU PHA
  16 Paris By Night 16: Hoàng Thi Tho M?t Ð?i Cho Âm Nh?c
  15 Paris By Night 15: Continuation of ReCap Series
  14 Paris By Night 14: TÔI V?N NH?
  13 Paris By Night 13: Gi?t nu?c m?t cho Ni?t Nam
  12 Paris By Night 12: Nh?c Ch?n L?c
  11 Paris By Night 11: Thành l? th?i trang 1990
  10 Paris By Night 10
  9 Paris By Night 9
  8 Paris By Night 8
  7 Paris By Night 7
  6 Paris By Night 6
  5 Paris By Night 5
  4 Paris By Night 4
  3 Paris By Night 3
  2 Paris By Night 2
  1 Paris By Night

  Luu ý: Nh?ng s? không có tên là nh?ng s? d?c bi?t
  ************************************************** ***************
  Paris By Night 106 - Lụa


  DVDrip AAC x264 - CCME
  DISC 1:
  DISC 2:

  DVD5
  DISC 1:
  DISC 2:

  DVD9
  1 link duy nhất :

  Bluray 1080P
  10link x 4.4G :

  ************************************************** ***************
  Paris By Night 105 - Người tình


  DVD9
  UP.4SHARE.VN
  DICS 1

  DICS2


  FSHARE.VN
  DICS 1

  DICS 2


  DVD5  DVD RIP
  DICS 1

  DICS 2


  ************************************************** *
  Paris By Night 104 - B?c tranh cu?c d?i


  Bluray  DVD NTSC x264-SDvB

  Disc 1 : 1 link 2.84 GB


  Disc 2 : 1 link 3 GB


  FSHARE
  DVD 5 Disc 1 - 4,31 GB

  DVD 5 Disc 2 - 4,31 GB  DVD9
  DVD9
  Disc 1 - 6,71 GB

  HO?C
  (6,02G)


  Disc 2 - 6,7 GB

  HO?C
  (5,7G)


  ************************************************** ****************
  Paris By Night 103 - Tình s? trong âm nh?c


  Code:
  (DVD9 -D1)
  (DVD9 -D2)
  ************************************************** *****************
  Paris By Night 102 - tình ca Lam Phuong  ************************************************** **************
  Paris By Night 101 - H?nh phúc d?u nam [DVD5] (iso)

  [CENTER]

  DVD 5 ISO FILE
  MF

  Password Unlock - Join : easyvn.net
  DVDRIP
  MF PASS:  ************************************************** **************
  Paris By Night 100 - Vip Party [DVD5] (2CD)


  (DVD9 -D1)
  (DVD9 -D2)
  ************************************************** ************

  Paris By Night 99 Tôi là ngu?i Vi?t Nam


  MF

  fshare.vn  ************************************************** *************

  Paris by Night 98 - Fly with US to Las Vegas - DVDRip
  (DVD9 -D1)
  (DVD9 -D2)

  ************************************************** **************
  Paris By Night 97:Khiêu Vu C?a Các Ngôi Sao K? 2(Celebrity Dancing 2)  DVD 5
  MF

  FS
  (DVD9 -D1)
  (DVD9 -D2)
  ************************************************** *************************
  Paris By Night 96: Nh?c Yêu C?u 2
  (DVD9 -D1)
  (DVD9 -D2)
  ************************************************** *******************
  [DVD9]Thúy Nga - Paris By Night 95 - Cám On Cu?c Ð?i  (DVD9 -D1)
  (DVD9 -D2)
  ************************************************** *******************
  Paris By Night 94: 25th Anniversary I  *** 1
  *** 2
  Pass:
  ************************************************** ******************
  Paris By Night 93: Khiêu Vu C?a Các Ngôi Sao


  (DVD9 -D1)
  (DVD9 -D2)
  ************************************************** *****************
  Paris BY Night 92 Nh?c Yêu C?u

  ************************************************** *********
  Paris By Night 91 Hu? -SàiGòn- Hà N?i

  ************************************************** ***********
  Paris By Night 90: Chân dung ngu?i ph? n? Vi?t Nam  (DVD9 -D1)
  (DVD9 -D2)

  ************************************************** *************
  Paris By Night 81 - Âm Nh?c Không Biên Gi?i 2 - DVDRip  (DVD9 -D1)
  (DVD9 -D2

  ************************************************** *************
  Paris By Night 82 - Ti?u Vuong H?i - DVDRip
  (DVD9 -D1)
  (DVD9 -D2)

  ************************************************** ****************
  Paris By Night 83 - Nh?ng Khúc Hát Ân Tình - DVDRip  ttp://www.fshare.vn/file/T356QYX30T/ (DVD9 -D1)
  (DVD9 -D2)
  (DVD9 -D3)

  ************************************************** ***********
  Paris By Night 84 - Th?i trang và âm nh?c - DVDRip  http://www.fshare.vn/file/TQD5SGAJ8T...D2T/(DVD9 -D2)

  ************************************************** *************
  Paris By Night 85 - Xuân trong k? ni?m - DVDRip  http://www.fshare.vn/file/THWDZV512T...NT/ (DVD9 -D2)

  ************************************************** **************
  Paris By Night 86 - Gi?i Bán K?t - DVDRip
  (DVD9 -D1)
  (DVD9 -D2)

  ************************************************** **********

  Paris By Night 87 - Gi?i Chung K?t - DVDRip  http://www.fshare.vn/file/TMSDP56GNT...NT/ (DVD9 -D2)

  ************************************************** *********
  Paris By Night 88 - Ðu?ng V? Quê Huong - DVDRip  (DVD9 -D1)
  (DVD9 -D2)
  ************************************************** ************
  Paris By Night 89 - Live In Korea - DVDRip  http://www.fshare.vn/file/T4PBP312XT...TT/ (DVD9 -D2)

  ************************************************** ***********
  Paris By Night 80: T?t kh?p m?i nhà  http://www.fshare.vn/file/TF4F4428AT...8T/ (DVD9 -D2)

  ************************************************** *********
  Paris By Night 79: Dreams  http://www.fshare.vn/folder/TDFBDVS1...4AT (DVD9 -D2)
  ************************************************** ***********
  Paris By Night 78: Ðu?ng xua  http://www.fshare.vn/folder/T5M76NAY...QAT (DVD9 -D2)
  ************************************************** *********
  Paris By Night 77: 30 nam vi?n x?
  (DVD9 -D1)
  (DVD9 -D2)

  ************************************************** ***********
  Paris By Night 76 | Xuân Tha Huong | DVD9  DIS1

  DIS2

  PASS : hdmovie.vn

  ************************************************** *****
  Paris By Night 75: V? mi?n Vi?n Ðông - Journey to the Far East  http://www.fshare.vn/folder/TVPRG5JD...26T (DVD9 -D2)
  ************************************************** ***********
  Paris By Night 74 - Hoa bu?m ngày xua  http://www.fshare.vn/file/TX3MRFFFRT...QT/ (DVD9 -D2)
  ************************************************** ************
  Paris By Night 73 - Song ca d?c bi?t - The Best of Duets  http://www.fshare.vn/file/TSPRYKZYWT...0T/ (DVD9 -D2)
  ************************************************** ***********
  Paris By Night 72 - Ti?ng Hát T? Nh?p Tim  *** 1

  *** 2


  pass : hdvietnam.com
  ************************************************** ******
  Paris By Night 71 - 20th Anniversary  http://www.fshare.vn/file/TXZXVC68YT...ZT/ (DVD9 -D2)
  ************************************************** **********
  Paris By Night 70 - Thu ca  http://www.fshare.vn/folder/TV4MSXGM...QZT (DVD9 -D2)
  ************************************************** ***********
  PBN DVD 69 - Song Ca N? Tình [DVD5+DVD9]  *** 1

  *** 2

  ************************************************** ***********
  Paris By Night 68 - N?a v?ng trang  http://www.fshare.vn/folder/TQ49ADJC...4JT (DVD9 -D2)
  ************************************************** *************
  Paris By Night 67 - In San Jose  http://www.fshare.vn/file/TZ397WCK6T...Q0T (DVD9 -D2)
  ************************************************** *************
  Paris By Night 66: Ngu?i tình và Quê huong  DVD 9
  *** 1

  *** 2

  ************************************************** *********
  Paris By Night 65 -Yêu  *** 1


  DIS2

  ************************************************** ******
  Paris By Night 64: Ðêm van ngh? thính phòng
  +part 69
  ************************************************** ******
  Paris By Night 63: Dòng th?i gian


  DVD 9 ISO 1 link duy nh?t
  DVD 5 ISO FILE
  ************************************************** ********
  Paris By Night 62: Âm nh?c không biên gi?i


  DVD 5 4,4G link FSHARE

  ************************************************** *******
  Paris By Night 61: Sân kh?u-Cu?c d?i


  DVD 5 ISO FILE

  ************************************************** ***
  Paris By Night 60: Th?t tình

  DVD Rip RMVB 1 DVD kho?ng 3h59p n?ng 800 MB
  Ch?t lu?ng Tuy?t V?i

  download:  ************************************************** *********
  Paris By Night 59 - Cây Ða B?n Cu
  FSHARE

  MF(QUÊN M?T PASS@@)
  [HIDE
  [/HIDE]
  ************************************************** ********
  Paris By Night Karaoke 58 - Chuy?n M?t Chi?c C?u Ðã G?y - DVD9


  [HIDE]

  [HIDE]
  ************************************************** ********
  Paris By Night Karaoke 57 - Ðu?ng V? Quê Huong  ************************************************** ********
  Paris By Night 56 : Nh?ng dòng nh?c hôm nay


  ************************************************** ********
  Paris By Night Karaoke 55 - Xuân Trong K? Ni?m (DVD5)  ************************************************** ********
  Paris By Night 54 " Nh?ng Khúc Hát Ân Tình "
  ************************************************** ***********
  Paris By Night 53: Thiên du?ng là dây
  ************************************************** **********
  Paris By Night Karaoke 52 - T?t Kh?p M?i Nhà - DVD9
  ************************************************** ************
  Thúy Nga PBN 51- We Like To Party


  DVD5 (5% recovery record )

  ************************************************** ************
  Thúy Nga PBN 50
  ************************************************** *************
  Thúy Nga PBN 49 - Chúng ta di mang theo quê huong  DVD5
  MU

  DVD9

  ************************************************** ************
  Thúy Nga PBN 48 - Hình ?nh cu?c d?i
  ************************************************** ************
  Thúy Nga PBN 47 - Hoàng Thi Tho 2  MU

  ************************************************** **************
  Thúy Nga PBN 46 - 15th Anniversary Celebration  MU


  ************************************************** *************
  Thúy Nga PBN 45 - Vào H?  MU


  ************************************************** *************
  Thúy Nga PBN 44 - TI?N
  MU

  ************************************************** ****************
  Thúy Nga PBN 43 - ÐÀN BÀ  DVD5
  ************************************************** *************
  Thúy Nga PBN 42 Dòng Nh?c K? Ni?m  4SHARE.VN


  MU

  ************************************************** ***********
  Thúy Nga PBN 41 - Hoàng Thi Tho  DVD5


  MU

  ************************************************** **********
  Thúy Nga PBN 40 - M?  MU

  FILE SONIC

  ************************************************** **********
  Thúy Nga PBN 39 - Ánh Ðèn Màu
  ************************************************** ******
  Thúy Nga PBN 38 -In Toronto  FSHARE


  MU

  ************************************************** ************
  Thúy Nga PBN 37 -In Las Vegas 2  MU

  ************************************************** ************
  Thúy Nga PBN 36 -In Houston  MU


  ************************************************** ************
  Thúy Nga PBN 35

  [CENTER][CENTER]


  MU

  ************************************************** **********
  Thúy Nga PBN 34-Made In Parris  MU

  ************************************************** *******
  Thúy Nga PBN 33 :Nh?c Tình Ð?c Huy  MU


  ************************************************** *******
  Thúy Nga PBN 32 :20 Nam Nhìn L?i
  ************************************************** ***
  PBN 31
  MU


  ************************************************** ****
  PBN 30 - Ph?m Duy-Ngu?i Tình

  ************************************************** ********
  PBN 29 - In Las Vegas - 1DVD5
  001:
  002:
  003:
  004:
  005:

  ************************************************** *****
  PBN 28 Lam Phuong - Dòng Nh?c Ti?p N?i  DVD5

  *************************************************
  PBN 27 Van Ph?ng : Ti?ng Hát V?i Cung Ðàn
  FIX PART 3


  MU

  ************************************************** *******
  PBN 26 Ðêm Hoa Ðang (DVD5 - ISO)

  Password Unlock - Join : hocvienit.net

  ************************************************** *****
  Paris By Night 25 - 25 Years Anniversary  MU

  DVD5 FSHARE

  ************************************************** ********
  PBN 24 : 10th Anniversary  MU

  ************************************************** ********
  PBN 23 : Th? Gi?i Muôn Màu  DVD5 FSHARE

  DVD9 MU

  ************************************************** *********
  PBN 22 : 40 NAm Âm Nh?c Lam PhUOng


  DOWNLOAD

  ************************************************** **********
  THÚY NGA PBN 21 - Tình Ca Ngô Th?y Miên - 2DVD 5  DVD5 1 LINK


  DVD1
  001:
  002:
  003:
  004:
  005:

  DVD2
  001:
  002:
  003:
  004:
  005:


  ************************************************** *********
  PBN 20 Tuy?t Ph?m  fshare
  *** 1

  *** 2


  HO?C MU

  ************************************************** *********
  PBN 19 Ph?m Duy - Tác Ph?m và Con Ngu?i  DVD5 ISO


  ************************************************** *****

  Paris by Night 18 - Merry Christmas

  MU


  CD CÙNG B?
  TNCD050 - tình khúc Giáng Sinh
  ************************************************** ***********
  Paris By Night 17
  Link MS:
  Disc 1:
  Disc 2:

  ************************************************** ************
  Paris By Night 16 Hoàng Thi Tho M?t Ð?i Cho Âm Nh?c
  ************************************************** ************
  Paris By Night 15 Continuation of ReCap Series
  DVD5 1 LINK FSHARE  ************************************************** *********
  PBN 14: TÔI V?N NH?  DVD9 MU

  DVD5 FSHARE

  ************************************************** ******
  PBN 13: Gi?t Nu?c M?t Cho Vi?t Nam


  download DVD5

  HO?C

  ************************************************** ********
  TNCD21 Paris By Night 12 Nh?c Ch?n L?c


  song list
  1. Liên khúc Bolero (Ban nh?c Bolero)
  L?i m?t mùa mua (Van Ph?ng) VÂN THU
  Xin m?t ngày mai có nhau (Ð?c Huy) DUY H?NH
  Tình là gi?c mo (l?i Vi?t: Anh B?ng) THÚY VI
  Bu?n vuong màu áo (Ng?c Tr?ng) HU?NH THI
  Mãi mãi yêu anh / Anh I love him - Ý NHI
  Em d?p nhu mo (l?i Vi?t: Vu Xuân Hùng) DON H?
  ?o ?nh (Y Vân) NG?C ANH
  2. Tình bo vo (Lam Phuong) HUONG LAN & TU?N VU
  3. Liên khúc ChaChaCha (Ban nh?c The Magic)
  Chuy?n tình yêu - NHU MAI
  Ngu?i yêu cô don (Ðai Phuong Trang) QU?C SI & NHU MAI
  B?n màu áo (Anh Thy) QU?C SI
  Ti?ng yêu em / Say you will (l?i Vi?t: Anh B?ng) NHU MAI & LINDA TRANG ÐÀI
  Ch? có em (Lam Phuong) DUY TU?NG
  L?i gian d?i (Nào bi?t nào hay) - NHU MAI & LINDA TRANG ÐÀI

  4. Sao anh không d?n bên em / Casablanca (l?i Vi?t: Giáng Ng?c) JEANNIE MAI
  5. Paris và anh (Tùng Giang) ÁI VÂN
  6. Liên khúc New Wave (Ban nh?c The Bolero)
  Boulevard - THÚY VI
  Black magic woman - DON H?
  Words - Ý NHI
  Rhythm of the rain - DUY H?NH
  First true love - VÂN THU
  Slave - HU?NH THI
  Love is the name of the game - NG?C ANH
  7. B?y ngày d?i mong (Tr?n Thi?n Thanh) CÔNG THÀNH & LYN
  8. M?t dem tình ái / Help me make it through the night (l?i Vi?t: Huong Tho) HUONG THO


  MF

  MEGHASHRE

  ************************************************** ***********
  Paris By night 11 THÀNH L? Th?i Trang 1990


  list
  01. Khúc hát ân tình (Xuân Tiên) CÔNG THÀNH & LYN
  02. Chi?u trên Phá Tam Giang (Tr?n Thi?n Thanh & tho: Tô Thùy Yên) LÊ UYÊN
  03. N?i ni?m (Tu?n Khanh) H?A MI
  04. Cô gái yêu v?t ch?t (Material girl) LINDA TRANG ÐÀI
  05. Chuy?n dem mua (Hoài Linh) HUONG LAN
  06. Trình di?n th?i trang - THÀNH L? HOÀNG ÐÌNH TUYÊN
  07. Nh? chút tình b? quên (Vô Thu?ng) HU?NH THI, featuring Vô Thu?ng
  08. Gi?t nu?c m?t Ngà (Ngô Th?y Miên) VÔ THU?NG
  09. N?i bu?n (True blue) THÚY VI
  10. Tình yêu tr? l?i trang sao (Lê Dinh) KIM TUY?N
  11. Tình n? khóc than (La Llorona) B?CH Y?N, featuring Tr?n Quang H?i
  12. Không (Nguy?n Ánh 9) CÔNG THÀNH & LYN  ************************************************** ***********
  Paris By night 10 Giã Bi?t Sài Gòn
  FSHARE

  MU


  MEGA 1280

  ************************************************** **************
  Paris By night 9  FSHARE

  ************************************************** **********
  Paris By night 8


  FS

  ************************************************** ************
  Paris By night 7  FSHARE

  ************************************************** ************
  Paris By night 6
  FSHARE  ************************************************** *************
  Paris by Night s? 05.DVD5.Iso.1Link  ************************************************** ***************
  Liên Khúc Paris By Night 4 - Various Artists

  ************************************************** ************
  Paris By Night 3
  ************************************************** ************
  Paris By Night 2


  FSHARE
  ************************************************** ********
  Paris by Night s? 01.Mp4  ************************************************** ********
  [DVD5+DVD9] Paris By Night Ð?c Bi?t #1 [ISO]

  MU  ************************************************** *********
  Chuong Trình Ca Nh?c PARIS BY NIGHT DIVAS

  DVD5

  Torent
  *** 1
  *** 2


  MU DVD5
  DISC 1,2
  DVD1:
  DVD2:


  FSHARE DVD9

  Disc 1 : 1 link 7.44 GB


  Disc 2 : 1 link 7.73 GB
  LIÊN T?C C?P NH?T-LIÊN T?C FIX
  Thay đổi nội dung bởi tanduong028; 12-01-2013 lúc 19:35. Lý do: fix link

 2. Có 284 thành viên cảm ơn tanduong028 cho bài viết này:
  0911991991 (28-12-2011), 1522 (23-09-2011), 9664289 (20-07-2011), achillesnguyen (10-07-2012), aithemnhoem1991 (07-04-2011), aka416 (15-01-2012), albertanh (06-10-2011), alo3839 (16-12-2011), alysim (03-04-2012), andoduong84 (31-12-2010), anhbagiau (06-06-2011), anhduy1144 (16-03-2011), anhmafia (25-11-2011), atbich90 (05-06-2011), autieuvi (01-04-2011), b4nAna (26-11-2011), banglangtim998 (21-04-2012), banhran86 (09-09-2011), bcto (16-09-2011), beeline1 (06-07-2011), bineva17 (11-06-2011), binh1251 (09-12-2011), binhhc66 (14-01-2011), blackhorse94 (22-11-2011), bonghongnho_089 (29-06-2011), boy.magic (21-12-2011), boy1988 (18-11-2011), boyzone_20082008 (04-03-2012), buunghi (19-11-2011), cafesua79 (01-04-2012), caocuong0808 (31-01-2012), casperlovely (07-03-2012), cavacar (20-09-2011), chaomaytaone (24-09-2011), chevyvolt (30-08-2011), chimcanhcut1001 (07-11-2011), chiminh1981 (31-05-2011), ChukaLeng (05-01-2012), con_bame (30-12-2010), cuonghapvn (26-06-2012), cutilensaigon (26-12-2011), daigia007 (16-12-2011), daithang223 (07-01-2012), dangdenha (12-01-2012), danhloi61 (04-07-2012), daoduy_qm (01-06-2011), davidtho (03-01-2012), dicky1986s (05-08-2011), dingo1 (28-08-2011), dinhbi (22-12-2011), dinhvantdp (06-07-2012), doanphuoc (08-12-2011), doducvinh1 (20-07-2012), dohoangtuong (18-11-2011), doremi-002 (03-06-2011), ducanh010 (23-12-2011), ducbinhnt (05-01-2012), ducdung113 (23-04-2011), duchoa6 (16-09-2011), dungngvan.1080 (17-03-2012), DUNG_CHUN (05-02-2012), duong1301 (05-10-2011), duongnd91 (03-02-2011), duy tunmg (15-07-2011), duyvieta2_aof (20-02-2011), dzi1206 (13-08-2012), ebooks (18-07-2011), fairplay_133 (24-12-2010), FlameVio (27-02-2012), flash33 (17-12-2011), forever8894 (16-11-2011), fuko94 (24-04-2011), ga ran KFC (30-10-2011), giaohn2 (30-08-2011), gierusalem (20-12-2011), goldenfield1004 (26-11-2011), gomamon (16-01-2011), gravita11 (03-12-2011), gsungan (18-01-2013), hahahihi (22-04-2011), haitrang_doan (12-12-2011), hai_cc (15-01-2012), Happy_Feet (17-01-2011), hayzroi (27-04-2012), hellboyloving (18-12-2011), hhc_tvc (18-09-2011), hian (14-11-2011), hiépimongmo (09-08-2012), hkhang31 (07-12-2011), HLIEU (04-12-2011), hoaboconganh25 (29-04-2011), hoanam1804 (12-11-2011), hoangbien123 (29-02-2012), hoangdunggt (08-05-2012), hoanghoian1980 (22-01-2012), hoangnguyenquy (09-12-2011), hoangtunamviet (21-02-2011), hoangvudhbk (03-01-2012), hoimeo_12a12 (26-12-2011), hoinguoidauyeu (26-04-2011), hongygiao (22-12-2011), hot_man (31-01-2012), hung160990 (19-02-2012), hungnguyenbig (10-02-2012), hungvhttgialai (04-05-2011), huongkim90 (27-12-2011), huuchun (04-01-2012), huuthoai1402 (21-05-2011), huyhaptn (14-04-2012), huynh06 (11-08-2011), huyquan123 (02-09-2012), huyvu253 (26-11-2011), huy_0209 (15-03-2013), HVTXXTVH (29-11-2011), ihthaomoh (24-08-2012), iq34 (17-10-2012), isuzin (03-04-2011), jinbee (05-07-2011), jupiter2502002 (29-02-2012), ken001 (12-02-2012), kenshire (07-08-2011), kham89 (06-04-2011), khuatkiet (10-02-2012), khucgo (06-04-2012), koolz999 (20-01-2014), lamnd2005 (11-11-2011), laota (18-12-2011), laquan (01-02-2012), LEHONGNHUNG85 (11-02-2012), lehuy8x (14-01-2012), leminhphuong_bh (23-12-2011), lio (08-09-2011), little_devil (17-11-2011), livtyler (05-02-2011), longphievntour (23-12-2011), longquan88 (17-01-2011), longuyvinh (05-11-2011), LordAgape (14-01-2012), loveonline305 (15-07-2011), ltdinh60 (12-01-2011), luckyau (11-07-2012), lukhach1102 (03-05-2011), lulul5380 (28-05-2012), luondoiem (07-09-2011), m212567 (11-01-2012), maianhjp (20-12-2011), mailichi (15-08-2011), mammammam (18-01-2012), manhquang (12-10-2011), mastertai85 (15-01-2012), mawson (11-01-2012), mhn (15-11-2011), minhduc_1610 (27-08-2012), minhlonglean (15-02-2012), minhqn07 (30-09-2013), miringda (19-12-2011), monghong (03-11-2011), Mr.Mister (23-08-2011), Mr.SZ149 (15-08-2011), mrbeanct7 (08-03-2012), mrhoait (09-06-2012), mthang.bn (30-12-2011), myngocacera (14-07-2011), naho12 (26-07-2011), namvan_vn (21-12-2011), naxue5885 (09-12-2011), ng.vinhhp (15-01-2012), nghiaquang06 (17-12-2011), ngotri_thien (20-12-2011), ngtrongtri (03-05-2011), nguoihungnt (09-11-2011), nguyenduchuynh (22-12-2011), nguyenhoah2 (12-01-2012), nguyenhung0882 (12-06-2011), nguyenthovu (17-12-2011), nguyenvtuong2412 (05-04-2012), nhatthuong (22-05-2011), nhinhi1610 (06-10-2011), nhoc_romeo (26-09-2011), nhodennhau2002 (18-07-2011), nhokem (05-06-2012), nhokshock92 (27-12-2011), nhotaonhaa (11-11-2011), nicholaschan (04-10-2012), nobita_141992 (20-12-2011), nontrau (15-02-2014), npdpx (09-12-2011), oldkid (19-04-2011), onlyle (17-09-2011), paultrung (16-01-2012), phamnguyenbk (26-12-2011), phantranbaoduy (26-11-2011), Phạm Nhật Minh (05-06-2011), phicuong0191 (02-01-2012), phongnh2000 (13-05-2011), phuca6_tb1102 (23-09-2011), phuocnhantvu (29-08-2011), Pro.Thanh (07-11-2011), psonkt (24-12-2010), puzkle (03-03-2011), pytagonewton (02-05-2013), qbcdslr (15-12-2011), quakhulakiniem (30-08-2011), QuangHungYCT (03-01-2012), quangtrung47 (26-03-2011), quocan (14-01-2012), quocminhhoakieng (14-07-2012), rainman-90 (27-11-2011), rain_storm (30-12-2011), redsun_vt09 (13-05-2011), S65 (04-03-2012), samson1982 (18-12-2011), satthumq (18-12-2011), sekophuoc (20-06-2012), shuuichi (23-09-2012), silver_huy (10-02-2012), singom (02-01-2012), slbadguy (29-11-2011), snowfox18 (06-02-2012), sonbi (09-12-2011), sonhahp02 (22-07-2016), t-n-tuan (09-11-2011), TAIPHANMEMTH (13-11-2011), tanduchui (09-01-2012), than.engineer (16-12-2011), thangnd_1211 (13-06-2011), thangnhox123 (02-12-2011), thanhliem168 (19-01-2015), thanhlong188 (19-12-2012), thanhminh_86bn (22-12-2011), thanhtung_ls (07-04-2011), the.big (12-08-2011), theanh09vt (30-01-2012), theanh1905 (19-08-2011), thientanqn (18-04-2011), thinhvip (04-11-2011), tholangtudn (01-02-2012), tientaiss (05-06-2012), tieubaovi (29-12-2010), tieudamtacQwerty (23-12-2011), tinystarshine (12-11-2011), toantva509 (01-08-2011), todattn28 (26-11-2012), tommy_th (05-12-2011), TranDuy1990 (01-12-2011), tranhuuphu200890 (11-11-2011), tranthanhnha (22-05-2012), trauvangvietnam (20-12-2011), trieuloihua (01-08-2011), trieunghi (29-11-2011), trong12c3 (10-11-2011), trongtienhd (11-01-2012), trungdongkt (06-12-2011), trungkien_gtvt (14-01-2012), truongphixp (17-09-2013), tuanbk78 (02-10-2011), tuanhend (07-12-2011), tuongtruyen (29-03-2012), tvh_90 (15-12-2011), tyem_TD (15-05-2012), uiyaya (17-01-2011), van pepsy (07-01-2012), vandai192 (21-03-2012), vannt (27-12-2011), vch0122 (14-02-2012), vcthienk7c (29-12-2011), viduc (10-11-2011), vietdung_tinhoc (09-11-2011), vince15 (28-12-2010), vinhbean22 (29-11-2011), vip_47 (23-12-2011), vodafone19 (29-11-2011), vu111 (28-09-2012), vuaquangtrung (25-04-2011), vvb_nd (04-09-2012), watachitl (21-12-2011), win123vn (30-01-2012), worldwar09 (14-05-2011), xemv (09-12-2011), yajiri (30-05-2012), ying771 (11-07-2011), z0000z (01-10-2011), zorro08 (23-11-2011), [-_chang_ngoc_-] (30-12-2010)

 3. #2
  MrIT's Avatar
  MrIT vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Feb 2009
  Bài
  16
  Cảm ơn
  22
  Điểm
  6/3 bài viết

  Default

  có link PBN 101 chưa bạn

 4. Có 1 thành viên cảm ơn MrIT cho bài viết này:
  koolz999 (20-01-2014)

 5. #3
  tanduong028's Avatar
  tanduong028 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài
  261
  Cảm ơn
  79
  Điểm
  766/88 bài viết

  Default

  chưa có PBN 101 bạn ah,khi nào có m sẽ up ngay

 6. Có 8 thành viên cảm ơn tanduong028 cho bài viết này:
  hian (14-11-2011), koolz999 (20-01-2014), longphievntour (23-12-2011), npdpx (16-12-2011), singom (02-01-2012), TAIPHANMEMTH (13-11-2011), thanhliem168 (19-01-2015), vananhphan (09-01-2012)

 7. #4
  fairplay_133's Avatar
  fairplay_133 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến
  Tham gia
  Mar 2008
  Đến từ
  仙剑奇侠传III
  Bài
  1.527
  Cảm ơn
  1.508
  Điểm
  2.984/457 bài viết

  Default

  up 101 đi bạn
  Giết người là có tội
  Miêu tả cảnh giết người là vô tội
  Tình dục là vô tội
  Miêu tả cảnh tình dục là có tội

 8. Có 1 thành viên cảm ơn fairplay_133 cho bài viết này:
  koolz999 (20-01-2014)

 9. #5
  pk5.0's Avatar
  pk5.0 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Sep 2009
  Đến từ
  Nha Trang, Vietnam
  Bài
  3
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default bạn ơi, PBN 72 pass nối file là gì vậy?

  giúp mình nhé. thank nhiều

 10. #6
  tanduong028's Avatar
  tanduong028 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài
  261
  Cảm ơn
  79
  Điểm
  766/88 bài viết

  Default

  Trích pk5.0 View Post
  giúp mình nhé. thank nhiều
  mình đã úpdate lai link mới và thêm nhiều bản nữa

  pass john nếu có : hdvietnam.com

 11. Có 3 thành viên cảm ơn tanduong028 cho bài viết này:
  hai_cc (28-03-2012), hungph_vttb (23-12-2011), koolz999 (20-01-2014)

 12. #7
  mrgint's Avatar
  mrgint vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Oct 2010
  Bài
  59
  Cảm ơn
  42
  Điểm
  19/6 bài viết

  Default

  quá xá hay,thank chủ thớt nhiều

 13. #8
  con_bame's Avatar
  con_bame vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Sep 2010
  Bài
  11
  Cảm ơn
  49
  Điểm
  2/2 bài viết

  Default

  95 pass là gì bạn ơi.Thử 2 pass trên đều ko dc

 14. #9
  manhdungkttv's Avatar
  manhdungkttv vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Aug 2009
  Bài
  3
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  3/3 bài viết

  Default Up Lại Dùm Với

  file PBN03.ISO.015, PBN03.ISO.018 bị xóa rồi bạn ơi, up lại dùm với nhé, Thanks!

 15. Có 1 thành viên cảm ơn manhdungkttv cho bài viết này:
  duongnd91 (14-02-2011)

 16. #10
  tanduong028's Avatar
  tanduong028 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài
  261
  Cảm ơn
  79
  Điểm
  766/88 bài viết

  Default pass BPN 95

  Trích con_bame View Post
  95 pass là gì bạn ơi.Thử 2 pass trên đều ko dc
  pass là :

  ---------- Bài thêm lúc 13:07 ---------- Bài trước là lúc 11:57 ----------

  Trích manhdungkttv View Post
  file PBN03.ISO.015, PBN03.ISO.018 bị xóa rồi bạn ơi, up lại dùm với nhé, Thanks!
  2 part này k phải bị xóa bạn ah,do server k cho truy cập link,mình sẽ sơm update link mới

 17. Có 2 thành viên cảm ơn tanduong028 cho bài viết này:
  con_bame (30-12-2010), hian (14-11-2011)

 18. #11
  manhdungkttv's Avatar
  manhdungkttv vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Aug 2009
  Bài
  3
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  3/3 bài viết

  Default Thế à, mình cảm ơn bạn trước nhé

  Mình khoái nhất cái âm nhạc của anh này. Bạn sưu tầm cũng công phu ghê.

 19. #12
  donguyen88's Avatar
  donguyen88 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Mar 2010
  Bài
  17
  Cảm ơn
  3
  Điểm
  0/0 bài viết

  Thumbs down 12345

  Trích manhdungkttv View Post
  Mình khoái nhất cái âm nhạc của anh này. Bạn sưu tầm cũng công phu ghê.
  Ban Oi Part 21 dics 2 cua PBN 76 XUAN THA HUONG bi loi roi khong down duoc. Ban up lai gium nhe. Thanh sờ....

 20. #13
  tanduong028's Avatar
  tanduong028 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài
  261
  Cảm ơn
  79
  Điểm
  766/88 bài viết

  Default

  Trích donguyen88 View Post
  Ban Oi Part 21 dics 2 cua PBN 76 XUAN THA HUONG bi loi roi khong down duoc. Ban up lai gium nhe. Thanh sờ....
  download bình thường bạn ah,bạn ktra lại xem,no proplem


 21. Có 3 thành viên cảm ơn tanduong028 cho bài viết này:
  hian (14-11-2011), vandai192 (11-01-2012), voanhli (16-06-2012)

 22. #14
  mildseven444's Avatar
  mildseven444 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Jan 2010
  Bài
  19
  Cảm ơn
  2
  Điểm
  4/3 bài viết

  Default

  Sao PBN 99 disk2 lại thiếu 1 số Part bác nhỉ?

 23. #15
  manhdungkttv's Avatar
  manhdungkttv vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Aug 2009
  Bài
  3
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  3/3 bài viết

  Default Bạn ơi chuyển link hộ mình hai file này với

  Trích tanduong028 View Post
  pass là :

  ---------- Bài thêm lúc 13:07 ---------- Bài trước là lúc 11:57 ----------  2 part này k phải bị xóa bạn ah,do server k cho truy cập link,mình sẽ sơm update link mới
  Bạn ơi chuyển link hộ mình hai file này với, chờ mãi mà vẫn không down được

 24. Có 1 thành viên cảm ơn manhdungkttv cho bài viết này:
  Haixom7 (17-12-2011)

 

 
Trang 1/42 1 2 3 11 ... cuốicuối

Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •