1. liên khúc dân ca 1 : minh tuyết - hạ vy - tâm Đoan
2. tân cổ điệu buồn phương nam : phi nhung
3. liên khúc mai lỡ hai mình xa nhau : trường vũ - hạ vy
4. người giàu tương tư : mạnh quỳnh
5. sớm chồng : tâm Đoan
6. ru lại câu hò : phi nhung - tường nguyên
7. thiệp hồng báo tin : trường vũ
8. liên khúc nhớ : quốc dũng - yến vy
9. khi không : hạ vy
10. yêu người chung vách : trường vũ
11. mây chiều : tâm Đoan
12. liên khúc đôi ngã chia ly : trường vũ - hạ vy
13. yêu tiếng hát ngày xưa : phi nhung
14. chuyến xe miền tây : mạnh quỳnh
15. liên khúc giận hờn anh đêm cuối : tâm Đoan - quốc dũng
16. chỉ có bạn bè thôi : hạ vy
17. lý đất giống : mạnh quỳnh - phi nhung
18. cánh hoa lẻ loi : lưu mỹ linh
19. thà trắng thà đen : nguyệt thanh
20. cô tấm ngày nay : ái vân
Code:
Download filesonic
http://www.filesonic.com/file/2354322044/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part01.rar
http://www.filesonic.com/file/2354324924/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part02.rar
http://www.filesonic.com/file/2354318604/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part03.rar
http://www.filesonic.com/file/2354322114/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part04.rar
http://www.filesonic.com/file/2354321244/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part05.rar
http://www.filesonic.com/file/2354321284/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part06.rar
http://www.filesonic.com/file/2354325574/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part07.rar
http://www.filesonic.com/file/2354327034/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part08.rar
http://www.filesonic.com/file/2354325614/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part09.rar
http://www.filesonic.com/file/2354327104/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part10.rar
   

Download wupload
http://www.wupload.com/file/316469860/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part01.rar
http://www.wupload.com/file/316473164/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part02.rar
http://www.wupload.com/file/316473177/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part03.rar
http://www.wupload.com/file/316473176/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part04.rar
http://www.wupload.com/file/316476762/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part05.rar
http://www.wupload.com/file/316476774/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part06.rar
http://www.wupload.com/file/316484496/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part07.rar
http://www.wupload.com/file/316480678/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part08.rar
http://www.wupload.com/file/316484642/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part09.rar
http://www.wupload.com/file/316480842/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part10.rar

Download filejungle
http://www.filejungle.com/f/tCuk6C/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part01.rar
http://www.filejungle.com/f/GDHEFd/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part02.rar
http://www.filejungle.com/f/hdEeWd/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part03.rar
http://www.filejungle.com/f/JtbDax/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part04.rar
http://www.filejungle.com/f/MuF7jS/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part05.rar
http://www.filejungle.com/f/eNuKcQ/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part06.rar
http://www.filejungle.com/f/wGQYYm/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part07.rar
http://www.filejungle.com/f/FWqPsa/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part08.rar
http://www.filejungle.com/f/eFWjSk/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part09.rar
http://www.filejungle.com/f/jmCNYe/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part10.rar

Download uploadstation
http://www.uploadstation.com/file/2xZS7fn/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part01.rar
http://www.uploadstation.com/file/3g4uj2v/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part02.rar
http://www.uploadstation.com/file/VN5YTyh/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part03.rar
http://www.uploadstation.com/file/pNHeTtt/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part04.rar
http://www.uploadstation.com/file/btsXHJB/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part05.rar
http://www.uploadstation.com/file/TVZGspq/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part06.rar
http://www.uploadstation.com/file/wVn9tSD/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part07.rar
http://www.uploadstation.com/file/yAedKwc/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part08.rar
http://www.uploadstation.com/file/ySbUMmp/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part09.rar
http://www.uploadstation.com/file/GcNAvBK/TinhKhucQueHuong_vol3.ISO.part10.rar