Bạn cần download chương trình Flash Player mới có thể xem được file flash này.


bộ phim này chắc rất nhiều người hích xem.
Mình Hs cấp III nhưng rất thích xem phim ney