die hết rồi bạn ạ, fix lại giùm mình đi, cảm ơn nhiều