Trích happiness091090 View Post
coi phim này rồi, hay lắm mọi người, hình như có cả thằng Cell bọ hung trong này nữa chứ
Sao mà cmt có liên qan thế bạn..