Cái này áp dụng vào kinh doanh bất động sản OK không nhỉ. Em đang bán dự án Áp dụng thử xem thế nào.