Mình đang học lớp 9, bị bắt giải anh qua mạng mình đang rối bu xì bu, ngu quá, chiều nay là hết hạn rùi, có ai giúp mình giải anh ko, gấp rút nhé