Ngày kia mình kt r , các bạn giúp mình với nhé !! thanks

Đề : Hãy tưởng tượng kể lại câu chuyện giữa Mị Châu và Rùa Vàng về câu chuyện sai lầm của Mị Châu dẫn tới kết cục mất nước