mai mình kiểm tra rồi : viết một đoạn văn 7-10 câu nêu cảm nghĩ của em về người phụ nữ trong bài bánh trôi nước