Hệ thống bài tập tổ hợp xác suất 11

Nguồn : vnmath.com

Hệ thống bài tập Tổ hợp Xác suất lớp 11 gồm các loại sau: Tổ hợp, hoán vị, chỉnh hợp, nhị thức Newton, rút gọn biểu thức, khai triển với điều kiện, chứng minh và tính tổng, tính xác suất bằng định nghĩa, tính xác suất bằng cách sử dụng các định lí.

Tài liệu thích hợp cho học sinh tự học


Link download

Code:
Code:
https://docs.google.com/open?id=0B1UntQgSATvxZFhWY05qUUVscGs