Mình đang có ý định tại haravan, vì bên này bán hàng đồng bộ được nhiều kênh. Có bạn nào trong diễn đàn đã từng dùng qua haravan rồi có thể cho mình xin ít thông tin về chất lượng dịch vụ không?