Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Tường thuật ra mắt Zenfone 5 tại Việt Nam

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Trang 1/4 1 2 3 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 48
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  kutj2011's Avatar
  kutj2011 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Mar 2011
  Đến từ
  Trần Quang khải Q. 1
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 26/1 bài viết

  Wink Hướng dẫn tạo trang đăng ký và đăng nhập bằng PHP &MySQL

  Hướng dẫn tạo trang đăng ký và đăng nhập bằng PHP &MySQL
  Hướng dẫn tạo trang đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quản lý bằng PHP &MySQL [Trích từ sinhvienit.com]

  Demo online:

  Bạn đang làm một website? Site của bạn thuộc dạng chuyên nghiệp? hay nghiệp dư? ... thì cơ bản bạn cũng phải cần đến một trang đăng ký dùng để tạo tài khoản và trang đăng nhập dùng để truy nhập tài khoản đã đăng ký. Trong phạm vi bài viết này tôi sẽ trình bày cách viết 1 trang đăng ký, đăng nhập cơ bản mà bạn có thể ứng dụng ngay.

  1/ Tạo kết nối database:

  Tạo file "mysql.php" có code như sau:
  PHP Code:

  <?php
  $db_host = "localhost"; // Giữ mặc định là localhost
  $db_name = 'demo';// Can thay doi
  $db_username = 'root'; //Can thay doi
  $db_password = 'laivt';//Can thay doi
  @mysql_connect("{$db_host}", "{$db_username}", "{$db_password}") or die("Không thể kết nối database");
  @mysql_select_db("{$db_name}") or die("Không thể chọn database");
  ?>
  ?>
  Bạn cần phải thay đổi thông tin ở 3 biến $db_name, $db_username, $db_password cho phù hợp với thông tin database của bạn.

  2. Tạo table "members" dùng dể chứa thông tin thành viên:

  Sau đó bạn tạo file "khoitao.php" có code như sau:
  PHP Code:
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>SinhVienIT.Net - Khoi tao CSDL (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>
  <?php
  require_once("mysql.php");
  @$create=mysql_query("CREATE TABLE `members` (
  `id` INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `username` VARCHAR( 128 ) NOT NULL ,
  `password` VARCHAR( 32 ) NOT NULL ,
  `email` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
  `URLS` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
  `Name` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
  `Birthday` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
  `admin` INT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0' ,
  PRIMARY KEY ( `id` )
  ) TYPE = MYISAM ;");
  @$add_admin=mysql_query("
  INSERT INTO `demo`.`members` (
  `id` ,
  `username` ,
  `password` ,
  `email` ,
  `URLS` ,
  `Name` ,
  `Birthday` ,
  `admin`
  )
  VALUES (
  NULL , 'admin', MD5( 'admin' ) , 'admin@sinhvienit.net', 'http://sinhvienit.net', 'Vũ Thanh Lai', '29/09/1990', '1'
  );
  ");
  if ($create)
  print "Table \"members\" đã được tạo.<br>";
  else
  print "Table \"members\" chưa được tạo do lỗi truy vấn SQL.<br>";

  if ($add_admin)
  print "<b>TK Admin:</b><br>User: admin<br>Pass:admin<br>";
  else
  print "Ko thể tạo tài khoản admin vì lỗi SQL.<br>";

  echo '<a href="index.php">Click vào đầy để xem Demo</a>';
  ?>
  Bạn tiếp tục chạy file "khoitao.php" này để tiến hành tạo table "members" và tk admin, sau khi tạo xong thì xóa file này đi. Nếu bạn đã quen sử dụng phpMyAdmin thì bạn có thể tự tạo table này, còn đối với newbie thì nên làm theo cách của tôi, sau này bạn có thể tự tìm hiểu thêm.

  3. Tạo trang đăng ký:

  Tạo file "register.php" có code như sau:

  PHP Code:

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>SinhVienIT.Net - Dang ky thanh vien (Huong dan xay dung trang Dang ky/dang Nhap)</title>
  <?php
  // Tải file mysql.php lên
  require_once("mysql.php");
  //Kiem tra email co hop le hay ko
  function check_email($email) {
  if (strlen($email) == 0) return false;
  if (eregi("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,4})$", $email)) return true;
  return false;
  }
  if ( $_GET['act'] == "do" )
  {
  // Dùng hàm addslashes() để tránh SQL injection, dùng hàm md5() để mã hóa password
  $username = addslashes( $_POST['username'] );
  $password = md5( addslashes( $_POST['password'] ) );
  $verify_password = md5( addslashes( $_POST['verify_password'] ) );
  $email = addslashes( $_POST['email'] );
  $ten = addslashes( $_POST['name'] );
  $sinhnhat = addslashes( $_POST['sn'] );
  $url = addslashes( $_POST['url'] );
  // Kiểm tra 7 thông tin, nếu có bất kỳ thông tin chưa điền thì sẽ báo lỗi
  if ( ! $username || ! $_POST['password'] || ! $_POST['verify_password'] || ! $email || ! $ten || ! $sinhnhat || ! $ten)
  {
  print "Xin vui lòng nhập đầy đủ các thông tin. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
  exit;
  }
  // Kiểm tra username nay co nguoi dung chua
  if ( mysql_num_rows(mysql_query("SELECT username FROM members WHERE username='$username'"))>0)
  {
  print "Username này đã có người dùng, Bạn vui lòng chọn username khác. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
  exit;
  }
  // Kiểm tra email nay co hop le ko
  if (!check_email($email))
  {
  print "Email này ko hợp lệ. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
  exit;
  }
  if (!ereg("^[0-9]+/[0-9]+/[0-9]{2,4}",$sinhnhat))
  {
  print "Ngày tháng năm sinh ko hợp lệ. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
  exit;
  }
  // Kiểm tra email nay co nguoi dung chua
  if ( mysql_num_rows(mysql_query("SELECT email FROM members WHERE email='$email'"))>0)
  {
  print "Email này đã có người dùng, Bạn vui lòng chọn Email khác. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
  exit;
  }
  // Kiểm tra mật khẩu, bắt buộc mật khẩu nhập lúc đầu và mật khẩu lúc sau phải trùng nhau
  if ( $password != $verify_password )
  {
  print "Mật khẩu không giống nhau, bạn hãy nhập lại mật khẩu. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
  exit;
  }
  // Tiến hành tạo tài khoản
  @$a=mysql_query("INSERT INTO members (username, password, email,URLS,Name,Birthday) VALUES ('{$username}', '{$password}', '{$email}', '{$url}', '{$ten}', '{$sinhnhat}')");
  // Thông báo hoàn tất việc tạo tài khoản
  if ($a)
  print "Tài khoản {$username} đã được tạo. <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a>";
  else
  print "Có lỗi trong quá trình đăng kí, Vui lòng liên hệ BQT";
  }
  else
  {
  // Form đăng ký
  print <<<EOF
  <form action="register.php?act=do" method="post">
  <table border="1" width="400" cellspacing="1" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#C0C0C0">
  <tr>
  <td>Tên truy nhập:</td>
  <td><input type="text" name="username" value=""></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Mật khẩu:</td>
  <td><input type="password" name="password" value=""></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Xác nhận mật khẩu:</td>
  <td><input type="password" name="verify_password" value=""></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Địa chỉ E-mail:</td>
  <td><input type="text" name="email" value=""></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>URL:</td>
  <td><input type="text" name="url" value=""></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Tên:</td>
  <td><input type="text" name="name" value=""></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Sinh nhật (Ngày/Tháng/Năm):</td>
  <td><input type="text" name="sn" value=""></td>
  </tr>
  <tr>
  <td><input type="submit" name="submit" value="Đăng ký tài khoản"></td>
  <td><Font size="5"> SinhViênIT.Net</Font></td>
  </tr>
  </table>
  </form>
  EOF;
  }
  ?>
  4. Tạo trang đăng nhập:

  Tạo file "login.php" có code như sau:
  PHP Code:

  <?php
  session_start();
  header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
  echo '<title>SinhVienIT.Net - dang nhap (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>';
  // Tải file mysql.php lên
  require_once("mysql.php");
  if ( $_GET['act'] == "do" )
  {
  // Dùng hàm addslashes() để tránh SQL injection, dùng hàm md5() để mã hóa password
  $username = addslashes( $_POST['username'] );
  $password = md5( addslashes( $_POST['password'] ) );
  // Lấy thông tin của username đã nhập trong table members
  $sql_query = @mysql_query("SELECT id, username, password FROM members WHERE username='{$username}'");
  $member = @mysql_fetch_array( $sql_query );
  // Nếu username này không tồn tại thì....
  if ( @mysql_num_rows( $sql_query ) <= 0 )
  {
  print "Tên truy nhập không tồn tại. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
  exit;
  }
  // Nếu username này tồn tại thì tiếp tục kiểm tra mật khẩu
  if ( $password != $member['password'] )
  {
  print "Nhập sai mật khẩu. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
  exit;
  }
  // Khởi động phiên làm việc (session)
  $_SESSION['user_id'] = $member['id'];
  $_SESSION['user_admin'] = $member['admin'];
  // Thông báo đăng nhập thành công
  print "Bạn đã đăng nhập với tài khoản {$member['username']} thành công. <a href='index.php'>Nhấp vào đây để vào trang chủ</a>";
  }
  else
  {
  // Form đăng nhập
  print <<<EOF
  <form action="login.php?act=do" method="post">
  Tên truy nhập: <input type="text" name="username" value="">
  Mật khẩu: <input type="password" name="password" value="">
  <input type="submit" name="submit" value="Đăng nhập">
  </form>
  EOF;
  }
  ?>
  5. Tạo trang chủ:

  Tạo file "index.php" với code như sau:
  PHP Code:

  <?php
  session_start();
  header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
  echo '<title>SinhVienIT.Net - Homepage (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>';
  require_once("mysql.php");
  if ( !$_SESSION['user_id'] )
  {
  echo "Bạn chưa đăng nhập! <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a> hoặc <a href='register.php'>Nhấp vào đây để đăng ký</a>";
  }
  else
  {
  $user_id = intval($_SESSION['user_id']);
  $sql_query = @mysql_query("SELECT * FROM members WHERE id='{$user_id}'");
  $member = @mysql_fetch_array( $sql_query );
  echo "Bạn đang đăng nhập với tài khoản {$member['username']}.";
  echo "<br><a href='suathongtin.php'>Sửa thông tin</a>";
  if ($member['admin']=="1") echo "<br><a href='admin.php'>Trang quản trị</a>";
  echo "<br><a href='thoat.php'>Thoát ra</a>";
  }
  ?>
  6. Tạo trang admin:
  Tạo file "admin.php" với code như sau:
  PHP Code:

  <?php
  session_start();
  header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
  require_once("mysql.php");
  if ( !$_SESSION['user_id'] )
  {
  echo "Bạn chưa đăng nhập! <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a> hoặc <a href='register.php'>Nhấp vào đây để đăng ký</a>";
  }
  else
  {
  $user_id = intval($_SESSION['user_id']);
  $sql_query = @mysql_query("SELECT * FROM members WHERE id='{$user_id}'");
  $member = @mysql_fetch_array( $sql_query );
  echo "Bạn đang đăng nhập với tài khoản {$member['username']}.";
  echo "<br><a href='thoat.php'>Thoát ra</a><hr>";
  if ($member['admin']!="1")
  echo "Bạn ko phải là admin";
  else
  {
  //Noi dung cac ham, cac lenh va code danh cho admin
  echo "Các code cho admin ở đây";
  }

  }
  ?>
  7. Tạo trang logout:
  Tạo file "thoat.php" với code như sau:
  PHP Code:

  <?php
  session_start();
  header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
  echo '<title>SinhVienIT.Net - Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap</title>';
  if (session_destroy())
  echo "Thoát thành công!";
  else
  echo "KO thể thoát dc, có lỗi trong việc hủy session";

  echo '<br><a href="index.php">Bấm vào đây để quay lại trang chủ<br></a>';
  ?>
  8. Tạo trang sửa thông tin cá nhân:
  Tạo file "suathongtin.php" với code như sau:
  PHP Code:
  <?php
  session_start();
  header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
  echo '<title>SinhVienIT.Net - Sua thong tin ca nhan (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>';
  echo '<a href="index.php">Bấm vào đây để quay lại<br></a>';
  require_once("mysql.php");
  if ( !$_SESSION['user_id'] )
  {
  echo "Bạn chưa đăng nhập! <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a> hoặc <a href='register.php'>Nhấp vào đây để đăng ký</a>";
  }
  else
  {
  $user_id = intval($_SESSION['user_id']);
  $sql_query = @mysql_query("SELECT * FROM members WHERE id='{$user_id}'");
  $member = @mysql_fetch_array( $sql_query );
  //----Noi dung thong bao sau khi sua
  $thanhcong='Sửa thành công <a href="index.php">Quay lại</a>';
  $kothanh='Sửa ko thành công';
  echo "<b>Đang Sửa tài khoản {$member['username']}</b>.<br>";  if ($_GET['do']=="sua") {
  $ten = addslashes( $_POST['name'] );
  $pass = md5( addslashes( $_POST['pass'] ) );
  $sn = addslashes( $_POST['sn'] );
  $url = addslashes( $_POST['url'] );
  $email = addslashes( $_POST['email'] );
  $sql="
  UPDATE `members` SET
  `email` = '".$email."',
  `URLS` = '".$url."',
  `Name` = '".$ten."',
  `Birthday` = '".$sn."' WHERE `id` =$user_id LIMIT 1 ;";


  if ($sua=mysql_query($sql))
  echo $thanhcong;
  else
  echo $kothanh;

  if ($_POST['pass']!="") {
  $sqlx="UPDATE `members` SET `password` = '".$pass."' WHERE `id` = '$user_id' LIMIT 1 ;";
  $suapass=mysql_query($sqlx);
  if ($suapass)
  echo "(Đã đổi pass) ";
  else
  echo "(Chưa đổi pass) ";
  }
  }
  else
  echo"
  <form method='POST' action='?do=sua'>
  <table border='1' width='100%' id='table1' cellspacing='0' cellpadding='0' style='border-collapse: collapse' bordercolor='#C0C0C0'>
  <tr>
  <td>Tên:</td>
  <td><input type='text' value='{$member['Name']}' name='name' size='20'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>URL:</td>
  <td><input type='text' value='{$member['URLS']}' name='url' size='20'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Sinh Nhật:</td>
  <td><input type='text' name='sn' value='{$member['Birthday']}' size='20'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Email:</td>
  <td><input type='text' name='email' value='{$member['email']}' size='20'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Pass:</td>
  <td><input type='password' name='pass' size='20'></td>
  </tr>
  </table>
  <p align='center'><input type='submit' value='Sửa'><input type='reset' value='Khôi phục' name='B2'></p>
  </form>
  ";
  }
  ?>
  Chúc các bạn thành công!

  Lưu ý:
  Các bạn nên dùng các trình soạn thảo chuyên cho lập trình để tạo các file trên, Nếu dùng Notepad của window thì có thể sẽ bị lỗi khởi động session nếu lưu dạng UTF-8, còn nếu lưu dạng Ascii thì lại bị lỗi font


  Các bạn có thể tải ví dụ mình làm sẵn ở đính kèm để test thử

  >>>>>><<<<<<
  Thay đổi nội dung bởi kutj2011; 12-03-2011 lúc 08:08.

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. Có 26 thành viên cảm ơn kutj2011 cho bài viết này:
  123we (03-06-2012), centerstorms (17-03-2011), crab5 (29-03-2014), Fantashy (14-03-2012), hoangviet0802m (27-10-2011), huy_tuong (12-12-2012), janghoabm (17-09-2012), kayoki (14-09-2011), kenmf4 (19-03-2011), linhgamen (03-04-2014), longbk08 (14-03-2012), mauduc1256 (04-05-2012), Mr.Phuong Nam (17-05-2011), ngokbaby92 (26-01-2013), nobita_141992 (28-03-2014), stml (09-03-2013), thcanh (01-01-2012), tienbiet_anhtrang (13-05-2011), tin hoc 9x (14-03-2012), trangchuvn_2000 (20-03-2013), tuyen475 (02-03-2012), vetthuogthoigian (13-12-2012), White Dragon1293 (06-06-2014), White_Lotus08 (07-10-2012), xuantruong51it (13-05-2012), yahooms7 (30-03-2013)

 4. #2
  huuphuc999's Avatar
  huuphuc999 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Aug 2008
  Bài
  3
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  quá hay, tìm ra chân lý của bản thân 5. #3
  ITBachViet's Avatar
  ITBachViet vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Jan 2010
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  chẳng được cái gì chỉ giỏi copy... 6. #4
  hoang_the's Avatar
  hoang_the vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Apr 2010
  Đến từ
  Burning in the skies
  Bài
  68
  Cảm ơn
  53
  Điểm
  51/27 bài viết

  Default

  hehe, Thank you,too 7. #5
  quybong_ntn's Avatar
  quybong_ntn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Jul 2010
  Bài
  41
  Cảm ơn
  5
  Điểm
  3/3 bài viết

  Default

  sa0 minh co ta0 dc dau.toan bj thua` code.ban noi chi tiet hon dc ko.nhat la o buoc 2 y' mjnh` ko bjt ta0 table lam sao nua~ 8. #6
  maivanduc357's Avatar
  maivanduc357 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Mar 2010
  Bài
  3
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  tạo xong rồi up lên đâu, mình biết là up lên host nhưng up ở mục nào ??????????????????? 9. #7
  vantoan1088189's Avatar
  vantoan1088189 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  May 2009
  Bài
  33
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  5/5 bài viết

  Default

  bạn ơi có thể giải thích cho mình rõ thêm được không?
  if ( $_GET['act'] == "do" )
  giá trị act là gì vậy bạn mình chạy nó vẫn báo lỗi hoài ah, mong bạn chỉ dùm mình đang cần gấp cảm ơn bạn 10. #8
  hoangviet0802m's Avatar
  hoangviet0802m vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Jan 2010
  Bài
  28
  Cảm ơn
  48
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  cái này được nhưng hơi dài ai mới nghiên cưu mon php thi hoa ca mắt @@ 11. #9
  thanhvietit's Avatar
  thanhvietit vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Sep 2008
  Bài
  27
  Cảm ơn
  72
  Điểm
  3/3 bài viết

  Default

  Đúng là Hoa Cả Mắt 12. #10
  sangliem's Avatar
  sangliem vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài
  8
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  4/2 bài viết

  Default

  nhìn không hiểu thôi, hỏi nó làm gì, nó có biết cái *** gì đâu, bài này của no copy wa đấy 13. #11
  thcanh's Avatar
  thcanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Mar 2009
  Đến từ
  hcm
  Bài
  884
  Cảm ơn
  615
  Điểm
  454/290 bài viết

  Default

  thanks bạn 14. #12
  tin hoc 9x's Avatar
  tin hoc 9x vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Jan 2011
  Bài
  39
  Cảm ơn
  64
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  share là tốt rùi. copy ở đâu thi kệ nó. Để tôn trọng bài viết của người khác bạn nên chỉ nguồn tin bạn à! dù sao cung thanks bạn 15. #13
  Fantashy's Avatar
  Fantashy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài
  225
  Cảm ơn
  57
  Điểm
  75/56 bài viết

  Default

  Trích tailoicom View Post
  ban nao o TP HCM muon mua game xin vui long ghe tham trang web minh nha :

  Hình như là topic đang nói về code php mà nhỉ?


  Cùng xem Hai tet 2013 | hai xuan 2013 | Hai hoai linh 2013 cập nhật liên tục full hd .

 16. #14
  xuantruong51it's Avatar
  xuantruong51it vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Feb 2011
  Đến từ
  Bản Huổi Pe - Xã Sốp Cộp - Huyện Sốp Cộp - Tinh Sơn La
  Bài
  948
  Cảm ơn
  1.066
  Điểm
  972/173 bài viết

  Default

  Thanks for share!!!!!!!!!!!! 17. #15
  Vincent Maximus's Avatar
  Vincent Maximus vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Apr 2012
  Bài
  46
  Cảm ơn
  7
  Điểm
  8/7 bài viết

  Default

  Coppy thì đã sao. chủ thớt đã nhiệt tình share cho dù là coppy cũng quý! 

 
Trang 1/4 1 2 3 ... cuốicuối
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •  
 
Tường thuật ra mắt Zenfone 5